جستجوی پیشرفته

ببینید - آیت الله ضیاء آبادی(ره)؛ جوان گنهکار حتما نماز بخواند

زمان ایجاد :        11:04:24     1400/4/3
زمان ایجاد :        11:04:24     1400/4/3
مشاهده

بخوانید - آثار نماز نخواندن و کیفر ترک کننده نماز

زمان ایجاد :        07:18:13     1400/4/3
زمان ایجاد :        07:18:13     1400/4/3
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین فائمی؛ محبوب ترین عمل نزد خداوند

زمان ایجاد :        08:53:19     1400/4/2
زمان ایجاد :        08:53:19     1400/4/2
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛ قبولی نماز (2)

زمان ایجاد :        07:35:54     1400/3/30
زمان ایجاد :        07:35:54     1400/3/30
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛ اهمیت نماز جماعت و آثار آن

زمان ایجاد :        07:24:27     1400/3/30
زمان ایجاد :        07:24:27     1400/3/30
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین قائمی؛ نماز مهمترین مسئله عملی

زمان ایجاد :        11:21:14     1400/3/27
زمان ایجاد :        11:21:14     1400/3/27
مشاهده

بدانید - فراخوان تولید محتوای نمازی در فضای مجازی با عنوان «راه روشن» برگزار میگردد

زمان ایجاد :        07:43:51     1400/3/26
زمان ایجاد :        07:43:51     1400/3/26
مشاهده

بخوانید - آثار نماز

زمان ایجاد :        07:30:54     1400/3/26
زمان ایجاد :        07:30:54     1400/3/26
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه نماز با عجب ؛ طلب علم و سلامتی از مسبب الاسباب

زمان ایجاد :        07:47:15     1400/3/24
زمان ایجاد :        07:47:15     1400/3/24
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بهشتی؛ به نماز پناه ببریم

زمان ایجاد :        08:20:49     1400/3/23
زمان ایجاد :        08:20:49     1400/3/23
مشاهده

بدانید - اولین جلسه شورای اقامه نماز منطقه ۳ کشور به میزبانی استان اصفهان برگزار شد

زمان ایجاد :        07:39:44     1400/3/22
زمان ایجاد :        07:39:44     1400/3/22
مشاهده

بدانید - فیلم کوتاه «دعوت» با هدف ترویج اقامه نماز تولید شد

زمان ایجاد :        08:18:58     1400/3/6
زمان ایجاد :        08:18:58     1400/3/6
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین کلباسی؛ اثر نماز در ریزش گناهان

زمان ایجاد :        10:44:38     1400/3/1
زمان ایجاد :        10:44:38     1400/3/1
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ امید بخشی نماز با تکرار تلقین و توجه به پاداش الهی

زمان ایجاد :        08:32:52     1400/2/29
زمان ایجاد :        08:32:52     1400/2/29
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین کلباسی؛ امید بخش ترین آیه قرآن

زمان ایجاد :        10:43:46     1400/2/22
زمان ایجاد :        10:43:46     1400/2/22
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین محمودی؛ نماز اول وقت (5)

زمان ایجاد :        10:31:30     1400/2/21
زمان ایجاد :        10:31:30     1400/2/21
مشاهده

بخوانید - آیت الله جوادی آملی؛ اسرار وضو

زمان ایجاد :        11:06:04     1400/2/16
زمان ایجاد :        11:06:04     1400/2/16
مشاهده

بدانید - برگزاری مسابقه کتابخوانی «آثار نماز در قرآن» در کردستان

زمان ایجاد :        11:01:14     1400/2/16
زمان ایجاد :        11:01:14     1400/2/16
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ رابطه نماز و افزایش امید ؛ کاهش خودکشی

زمان ایجاد :        10:29:01     1400/2/15
زمان ایجاد :        10:29:01     1400/2/15
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (5)

زمان ایجاد :        09:41:42     1400/2/1
زمان ایجاد :        09:41:42     1400/2/1
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مدیریت زمان و اثر عبادت در پرکار (1)

زمان ایجاد :        09:48:34     1400/1/31
زمان ایجاد :        09:48:34     1400/1/31
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین حسن محمودی؛ نماز اول وقت (3)

زمان ایجاد :        10:58:16     1400/1/26
زمان ایجاد :        10:58:16     1400/1/26
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (4)

زمان ایجاد :        12:32:09     1400/1/25
زمان ایجاد :        12:32:09     1400/1/25
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (3)

زمان ایجاد :        14:24:56     1400/1/21
زمان ایجاد :        14:24:56     1400/1/21
مشاهده

بخوانید - چه کنم که نمازم تأثیر در ترک گناهان داشته باشد؟

زمان ایجاد :        13:31:37     1399/12/24
زمان ایجاد :        13:31:37     1399/12/24
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (2)

زمان ایجاد :        13:46:33     1399/12/19
زمان ایجاد :        13:46:33     1399/12/19
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه با غرور علمی (1)

زمان ایجاد :        08:46:39     1399/12/19
زمان ایجاد :        08:46:39     1399/12/19
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (1)

زمان ایجاد :        08:39:51     1399/12/14
زمان ایجاد :        08:39:51     1399/12/14
مشاهده

بخوانید - دعا كردن در آغاز نماز

زمان ایجاد :        09:44:42     1399/12/10
زمان ایجاد :        09:44:42     1399/12/10
مشاهده

بخوانید - چهل حدیث نماز در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام

زمان ایجاد :        09:12:18     1399/12/9
زمان ایجاد :        09:12:18     1399/12/9
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام والمسلمین ساجدی؛ انگیزه علم آموزی و استفاده از آن و یاری ویژه خدا

زمان ایجاد :        09:33:38     1399/12/5
زمان ایجاد :        09:33:38     1399/12/5
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛ فلسفه عبادات

زمان ایجاد :        10:10:26     1399/12/4
زمان ایجاد :        10:10:26     1399/12/4
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛ نماز و کمالات

زمان ایجاد :        09:42:19     1399/11/26
زمان ایجاد :        09:42:19     1399/11/26
مشاهده

ببینید - آیت‌الله ضیاءآبادی درباره اهمیت نماز می‌گوید

زمان ایجاد :        11:30:21     1399/11/21
زمان ایجاد :        11:30:21     1399/11/21
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ حفظ هویت دینی

زمان ایجاد :        10:00:49     1399/11/21
زمان ایجاد :        10:00:49     1399/11/21
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ تقویت اراده و افزایش تمرکز

زمان ایجاد :        11:38:23     1399/11/14
زمان ایجاد :        11:38:23     1399/11/14
مشاهده

بخوانید - فلسفه نماز خواندن و رابطه آن با بی نیاز مطلق بودن خداوند

زمان ایجاد :        09:57:18     1399/10/17
زمان ایجاد :        09:57:18     1399/10/17
مشاهده

بخوانید - معنا و آثار نماز چیست؟

زمان ایجاد :        11:23:28     1399/10/15
زمان ایجاد :        11:23:28     1399/10/15
مشاهده

بدانید - ۲۱ اثر به جشنواره ملی سرود نماز «ترنم الهی» راه یافت

زمان ایجاد :        09:07:08     1399/10/14
زمان ایجاد :        09:07:08     1399/10/14
مشاهده

بخوانید - چرا ادای فرائض؛ مانند نماز و روزه و حج و ... آثار ملموسی ندارد؟

زمان ایجاد :        09:45:52     1399/10/10
زمان ایجاد :        09:45:52     1399/10/10
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ اثر نماز بر تقویت ایمان

زمان ایجاد :        13:04:29     1399/10/9
زمان ایجاد :        13:04:29     1399/10/9
مشاهده

بدانید - جلسه بررسی و بازنگری اهداف دروس سطح 3 رشته معارف نماز

زمان ایجاد :        14:40:54     1399/9/19
زمان ایجاد :        14:40:54     1399/9/19
مشاهده

بدانید - برگزاری دوره آموزش مجازی تربیت مربی نماز ویژه طلاب خواهر

زمان ایجاد :        13:37:12     1399/9/11
زمان ایجاد :        13:37:12     1399/9/11
مشاهده

بدانید - برگزاری دوره آموزش مجازی تربیت مربی عالی معارف نماز

زمان ایجاد :        11:22:00     1399/9/11
زمان ایجاد :        11:22:00     1399/9/11
مشاهده

بخوانید - تأثیر نماز شب در رسیدن به حاجت‌های دنیا و آخرت/ دلیل تاکید قرآن بر اقامه نماز شب

زمان ایجاد :        08:46:46     1399/9/10
زمان ایجاد :        08:46:46     1399/9/10
مشاهده

بدانید - نماز صحیح سبب مواجه با ملکوت عالم هستی است

زمان ایجاد :        10:25:57     1399/9/8
زمان ایجاد :        10:25:57     1399/9/8
مشاهده

بخوانید - علت کاهلی در نماز

زمان ایجاد :        10:09:11     1399/9/8
زمان ایجاد :        10:09:11     1399/9/8
مشاهده

بخوانید - علت سستی و سردی نسبت به نماز

زمان ایجاد :        10:39:41     1399/8/24
زمان ایجاد :        10:39:41     1399/8/24
مشاهده

بخوانید - آثار و فواید نماز شب

زمان ایجاد :        10:44:25     1399/8/20
زمان ایجاد :        10:44:25     1399/8/20
مشاهده

بخوانید - علل نماز گریزی وسستی برخی افراد در نماز

زمان ایجاد :        09:08:06     1399/8/15
زمان ایجاد :        09:08:06     1399/8/15
مشاهده
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز