بخوانید / تربیتی و خانواده
دسته بندی :
اخلاق و رفتار مورد انتظار از اولیاء و مربیان نمازگزار

■ اخلاق و رفتار مورد انتظار از اولیاء و مربیان نمازگزار

با لطف خداوندی،در سالهای اخیر شاهد تلاش چشمگیری در جهت احیای هر‌ چه‌ بیشتر امر"نماز"و‌ تـعظیم و تـکریم ایـن بالاترین شعار و رفیع‌ترین پرچم دین می‌باشیم.در این رهگذر بدون تردید غور و تفحص در مبانی‌ روان‌شنا ...
1396/5/28 ساعت 12:06
کد : 931
دسته : دعوت فرزندان به نماز,زنان و نماز / مادران و نماز,نقش والدین در نماز فرزندان
ادامه مطلب
اهمیت تاثیر خانواده در تربیت دینی فرزندان

■ اهمیت تاثیر خانواده در تربیت دینی فرزندان

نقشی که پدران و مادران و اصولا خانواده‌ها در تربیت فرزندان خود‌ دارند،از‌ اهمیت‌ ویژه‌ای برخوردار اسـت.بسیار بـه جـاست که خانواده‌ها با پی بردن به آن،و با آگاهی بیشتر‌ در این راه گام بردارند و فرزندان را به انـجام ف ...
1396/5/28 ساعت 12:00
کد : 932
دسته : دعوت فرزندان به نماز,زنان و نماز / مادران و نماز,نقش والدین در نماز فرزندان
ادامه مطلب
چگونه نوجوانان را به نماز تشویق کنیم؟

■ چگونه نوجوانان را به نماز تشویق کنیم؟

   انسان موجودی است که در زندگی خود، خواه ناخواه با اضطرابات و نگرانی هایی روبه روست. گاهی این نگرانی ها برای برخی محدود به مسائل مادی است و گاهی از این حد گذشته و جنبه غیرمادی و معنوی هم پیدا می کند.           &nbs ...
1396/5/26 ساعت 13:50
کد : 881
دسته : نوجوانان و نماز
ادامه مطلب
نقش نماز و سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مددجویان

■ نقش نماز و سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مددجویان

جوانان ١٣ تا ١٨ ساله ای که در این مساجد حضور دارند هیچ گاه سابقه پرونده قضایی نداشته وهیچ کدام حتی برای یک بار کانون را تجربه نکرده اند. ...
1396/5/17 ساعت 15:02
کد : 2014
دسته : آثار تربیتی نماز,نماز و آسیب‌های اجتماعی
ادامه مطلب
تاثیر نماز بر سلامت روحی و روانی انسان

■ تاثیر نماز بر سلامت روحی و روانی انسان

حاصل سخن اینکه یکی از فرائضی که می تواند بیشترین نقش را در مقابله با ناهنجاری های روحی و روانی داشته باشد نماز است که جهت قرب به خدا اقامه می شود ...
1396/5/17 ساعت 15:01
کد : 2015
دسته : آثار تربیتی نماز,نماز و آسیب‌های اجتماعی
ادامه مطلب
ﺷﯿﻮه ﻫﺎیﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزانﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ

■ ﺷﯿﻮه ﻫﺎیﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزانﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎد ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺪﯾﻦ، ﻣﻌﺘﻘﺪ، ...
1396/5/4 ساعت 13:32
کد : 958
دسته : نوجوانان و نماز,نماز و مسجد
ادامه مطلب
رشد فرندان به سمت نماز

■ رشد فرندان به سمت نماز

حضرت ابراهیم علیه السلام همراه با فرزندش خانه خدا را بنا نهاد و كار را به اتمام رساند. دستها را به سوی آسمان بلند كرد و از خدا خواست: رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّیتِی (ابراهیم/40)؛ پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان ...
1396/5/2 ساعت 11:04
کد : 959
دسته : دعوت فرزندان به نماز
ادامه مطلب
بررسي اثر بخشي نماز در ارتقاي بهداشت روان خانواده ها

■ بررسي اثر بخشي نماز در ارتقاي بهداشت روان خانواده ها

   طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، سلامت، حالت تندرستي کامل جسماني، رواني و اجتماعي است و نه صرفاً فقدان ضعف يا بيماري. از ديدگاه الگوي زيستي، رواني و اجتماعي سلامت چيزي است که فرد از طريق توجه به نيازهاي زيست شناختي، روحي، رواني و اجتماعي آ ...
1396/4/31 ساعت 13:17
کد : 850
دسته : آثار تربیتی نماز
ادامه مطلب
بررسي فقهي وظايف والدين در آموزش نماز

■ بررسي فقهي وظايف والدين در آموزش نماز

شروع آموزش نماز از شش يا هفت سالگي است. اين وظيفه به صورت وجوب يا استحباب موکد بر عهده والدين است، حتي ... ...
1396/4/20 ساعت 12:28
کد : 1960
دسته : دعوت فرزندان به نماز,فقه استدلالی نماز
ادامه مطلب
بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز

■ بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز

چکیده:  پژوهش حاضر در صدد بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي در جذب دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي استان خوزستان به نماز است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان روزانه پايه هاي اول، دوم و سوم مقطع متوسط مدارس دولتي سراسر استان خوزستان ...
1396/4/19 ساعت 16:19
کد : 1973
دسته : نوجوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

■ بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

با توجه به اينکه نتايج پژوهش نشان مي دهد نماز خواندن واهميت دادن به ساير مستحبات موجب کاهش ميانگين نمره افسردگي مي شود ...
1396/4/18 ساعت 16:59
کد : 1974
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
نماز و سبک هاي هويتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

■ نماز و سبک هاي هويتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سبک هاي هويتي دانشجوياني که فريضه نماز را به جا مي آورند با دانشجوياني که اين فريضه را به جا نمي آورند تفاوت معنادار وجود دارد ...
1396/4/18 ساعت 16:39
کد : 1977
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي عوامل موثر بر ميزان حضور دانشجويان در نماز جماعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان

■ بررسي عوامل موثر بر ميزان حضور دانشجويان در نماز جماعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان

جامعه آماري اين پژوهش 1400 نفر بودند که از بين آن ها 300 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند تا به سوالات پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ جواب دهند ...
1396/4/18 ساعت 16:37
کد : 1975
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي ديدگاههاي فلسفي – عقيدتي دانش آموزان پسر پايه سوم مقطع متوسطه شهر اهواز در مورد نماز

■ بررسي ديدگاههاي فلسفي – عقيدتي دانش آموزان پسر پايه سوم مقطع متوسطه شهر اهواز در مورد نماز

نتايج پژوهش نشان داد که چهار عامل در گرايش دانش آموزان به نماز مؤثر بوده اند. اين عوامل عبارتند از: فردي – روانشناختي، عبادي – تکليفي، فرهنگي – اجتماعي و رستگاري – فلاح. ...
1396/4/17 ساعت 18:18
کد : 1982
دسته : نوجوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش آموزان دبيرستان ها و دانشجويان دانشگاه هاي شهر كرمان

■ عوامل مرتبط با اقامه نماز در دانش آموزان دبيرستان ها و دانشجويان دانشگاه هاي شهر كرمان

جنس، پايه تحصيلي و نوع مدرسه بر نمازخواندن (فرادي) دانش آموزان تاثير ندارد. در مورد دانشجويان، جنسيت دانشجويان فقط بر شركت آنان در نماز جماعت تاثير دارد ...
1396/4/17 ساعت 18:18
کد : 1983
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
1234567 ...
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالباشگاه ایده پردازیفراخوان های نمازدانش پژوهانره‌توشه مبلغانسایت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازطنزنامهمقالات خارجی