بخوانید / پژوهش در نماز
دسته بندی :
بیدار کردن متربی برای نماز از منظر فقه تربیتی

■ بیدار کردن متربی برای نماز از منظر فقه تربیتی

تربیت اسلامی ساحات مختلفی دارد که تربیت عبادی یکی از مهم‌ترین این ساحات است. یکی از مسائلی که کمابیش والدین و مربیان با آن در فرزند‌پروری مواجه هستند؛ حکمِ شرعیِ بیدار کردنِ فرزندان و متربیان برای نماز است. نوشتار حاضر درصدد است این مسئله را از منظر «فقه تربیتی» بررسی نماید. ...
1395/10/27 ساعت 14:04
کد : 1901
دسته : تربیت عبادی,پژوهش در نماز
ادامه مطلب
نماز و سبک زندگی

■ نماز و سبک زندگی

مفهوم سبک زندگی درغرب متفاوت ازآن چیزی است که مقام معظم رهبری بیان نمودهاند. تعالیم اسلام، قوانین ويژه اى داردکه نه تنها نظام خانواده را اداره وتنظیم میكند، بلكه درسلامت روانى،تعادل وتعالى خانواده واعضای آن نقش مؤثرى دارد. در میان عبادات نماز از جا ...
1395/10/16 ساعت 09:34
کد : 1891
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
بررسي و مطالعه جايگاه نماز در سلامت رواني و ارتقاءعملكرد بهينه كاركنان ادارات راه و شهرسازي همدان

■ بررسي و مطالعه جايگاه نماز در سلامت رواني و ارتقاءعملكرد بهينه كاركنان ادارات راه و شهرسازي همدان

نماز ستون دين و بهترين راه وصول به حقيقت،معرفت به اسرار الهي و روشني بخش ديدگان مومنين مي باشد و اولين عبادتي است كه پس از بعثت حضرت رسول اكرم )ص( براي تزكيه مردم آورده شده است .در مكتب انسان ساز  و حيات بخش اسلام نماز به عنوان عملي عبادي دارا ...
1395/10/8 ساعت 11:19
کد : 1884
دسته : پژوهش در نماز,آثار فرهنگی و اجتماعی نماز
ادامه مطلب
ارتباط نماز با سلامت سازمانی در پرسنل آموزش و پرورش

■ ارتباط نماز با سلامت سازمانی در پرسنل آموزش و پرورش

قرآن کلام خدا به تمام ابعاد زندگی طیبه نگریسته وبرای آن دستوراتی آورده است .نماز بالاترین فریضه وکارخانه ی انسان سازی است .تلاوت قرآن ونماز با حضمور قلب انسانی می سازد , باسلامت سازمانی .نماز اول وقت انسان را مسئولیت پذیر می کند .این پژوهش با هدف برر ...
1395/10/8 ساعت 11:13
کد : 1885
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
 نماز,آرامش روحی وروانی وتعالی فرهنگی

■ نماز,آرامش روحی وروانی وتعالی فرهنگی

نوشتارحاضربیانگراین موضوع است که انسان ها به آرامش و سلامت رواني نیاز دارند، زیرا در سایه آرامش مي توانند به رشد و کمال، اهداف عالی و سجایاي اخلاقي برسند. از سویي دیگر، سلامت رواني در گرو جلوگیري از علل و عوامل شرایط تنش زا نهفته است. به یقین مي توان ...
1395/10/6 ساعت 13:48
کد : 1875
دسته : آثار تربیتی نماز,پژوهش در نماز
ادامه مطلب
رابطه ی ساده وچند گانه جهت گیری مذهبی ونماز با سلامت روان

■ رابطه ی ساده وچند گانه جهت گیری مذهبی ونماز با سلامت روان

پژوهش حاضرر به بررسی رابطه ساده وچند گانه جهت گیری مذهبی ونماز با سلامت روا نپرداخته است .پژوهش توصیف از نوع همبستگی است , جامعه ی آماری پژوهش شامل دانش جویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که از میان آنها نمونه ای ب هحجم 312 نفر با استفاده از فرمول کوک ...
1395/10/6 ساعت 12:08
کد : 1878
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
اصناف نیایش از نگاه ترزای آویلی

■ اصناف نیایش از نگاه ترزای آویلی

نيايش (Prayer) موضوع اصلى در آثار ترزا به ويژه كتاب زندگى نامه خود نوشته است. ترزا نيايش را به معانى متعددى به كار برده، و براى هر يك از انواع و اصناف آن مصاديقى را در آثارش ذكر كرده است ...
1395/9/28 ساعت 13:18
کد : 1864
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
بررسی تاثیر نماز در کاهش افسردگی مراقبان خانه سالمندان استان قم درسال 1394

■ بررسی تاثیر نماز در کاهش افسردگی مراقبان خانه سالمندان استان قم درسال 1394

چکیده مقاله: افسردگی شایع ترین اختلال عاطفی است که موردتوجه کلینیکی وبالینی قرارمیگیرد هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثارنماز درروحیه مراقبان و کاهش افسردگی درآنهاست این مطالعه ازنوع مداخله ای نیمه تجربی است که 30نفر ازجامعه اماری به صورت تصادفی انتخ ...
1395/8/26 ساعت 08:52
کد : 1726
دسته : نماز در علوم تجربی,پژوهش در نماز
ادامه مطلب
بررسی مقایسه ای تأثیر دعا و نیایش دینی و قرآنی بر آرامش و سلامت از نظر دانش آموزان پسر و دختر دورة راهنمایی شهرستان خدابنده 1392

■ بررسی مقایسه ای تأثیر دعا و نیایش دینی و قرآنی بر آرامش و سلامت از نظر دانش آموزان پسر و دختر دورة راهنمایی شهرستان خدابنده 1392

در میزان آشنایی دانش‌آموزان پسر و دختر با دعا و نیایش اختلاف معنی‌داری مشاهده می‌شود چنان که میزان آشنایی با دعا و نیایش در دختران دانش‌آموز بیش تر است ...
1395/8/21 ساعت 11:52
کد : 1764
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
بررسی رابطه بین انگیزه های ادای فریضه نماز و مسئو لیت پذیری دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور شهرستان مبارکه)

■ بررسی رابطه بین انگیزه های ادای فریضه نماز و مسئو لیت پذیری دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور شهرستان مبارکه)

در بین انگیزه های نماز خواندن در بین دانشجویان کسب آرامش،ادای تکلیف الهی،ترس از عذاب الهی و عادت به ترتیب دارای بیش ترین فراوانی است. ...
1395/8/21 ساعت 11:28
کد : 1762
دسته : پژوهش در نماز,آثار فرهنگی و اجتماعی نماز
ادامه مطلب
بررسی رابطه ی اقامه نماز با اعتیاد اینترنتی در بین دانش¬آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زنجان

■ بررسی رابطه ی اقامه نماز با اعتیاد اینترنتی در بین دانش¬آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زنجان

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی اقامه نماز با اعتیاد اینترنتی در بین دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زنجان می­باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع­آوری داده­ها از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری ...
1395/8/21 ساعت 11:24
کد : 1763
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
رابطه بين جهت‌‌گيري مذهبي با استرس، اضطراب و افسردگي در نمازگزاران دائم و موقت

■ رابطه بين جهت‌‌گيري مذهبي با استرس، اضطراب و افسردگي در نمازگزاران دائم و موقت

چکيده بيان مسئله: مذهب تأمين کننده بسياري از شناخت‌هاي اجتماعي است که در تعريف خود، تفسير واقعيت و منبعي از جهت‌گيري‌ها براي رفتار مشارکت دارد پژوهش‌هاي تجربي حاکي از عدم هماهنگي يافته‌ها در خصوص رابطه بين جهت‌گيري مذ ...
1395/8/18 ساعت 12:07
کد : 1773
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
رابطه نماز و افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور قیدار

■ رابطه نماز و افسردگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور قیدار

چکیده زمینه و هدف: افسردگی یکی از اختلالات شایع  خلقی در بیش تر جوامع  بشری می باشد و شیوع ان در بین دانشجویان تا 61. /.  گزارش شده است. امروزه روشن شده که تامین نیازهای روانی و عاطفی در گرو معنویت و دین نهفته است. مطالعات حاضر با ه ...
1395/8/18 ساعت 12:01
کد : 1775
دسته : پژوهش در نماز
ادامه مطلب
بررسی رابطه بین اقامه نماز جماعت با سلامت روانی و شادکامی زنان

■ بررسی رابطه بین اقامه نماز جماعت با سلامت روانی و شادکامی زنان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اقامه نماز به جماعت با سلامت¬ روانی و شادکامی بانوان در سال 94 بود. ...
1395/8/5 ساعت 11:03
کد : 1674
دسته : پژوهش در نماز,نماز و آسیب‌های اجتماعی
ادامه مطلب
موضوع‌یابی پژوهش در نماز و حکومت اسلامی

■ موضوع‌یابی پژوهش در نماز و حکومت اسلامی

به جرئت می‌توان گفت مهم‌ترین فریضه‌ای که خداوند بر عهده بشر گذارده و بارها بر آن تأکید نموده، نماز است. اسرار نماز و آثار پربرکت این وظیفه سترگ و بس مهم، بسیار پردامنه‌تر از آن است که در نوشته‌ای کوتاه یا حتی چندین و چند جلد ...
1395/5/13 ساعت 15:50
کد : 1485
دسته : پژوهش در نماز,حاکمیت و نماز
ادامه مطلب
12
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ ستاد، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین کلباسی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537740920
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالباشگاه ایده پردازیفراخوان های نمازدانش پژوهانره‌توشه مبلغانسایت نوجوانشبکه مجازی نمازمدیرانطنزنامه