بخوانید / مقالاتِ پژوهشی نماز
دسته بندی :
آیا پیامبر در معراج برای کم شدن تعداد رکعات نماز، چانه زده است؟!!!

■ آیا پیامبر در معراج برای کم شدن تعداد رکعات نماز، چانه زده است؟!!!

آیا راست است که در معراج ابتدا نمازهای واجب پنجاه عدد بود ، پیامبر با حضرت موسی مواجه می شود و او می گوید پنجاه نماز زیاد است برو از خدا تخفیف بگیر که امتت نمی توانند آن ها انجام دهد و به قدری این تخفیف گرفتن تکرار میشود که تعدادش به پنج نماز می رسد آیا به راستی این جریان قابل قبول است؟ ...
1396/7/25 ساعت 14:44
کد : 2046
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
نماز و سلامت اقتصادي

■ نماز و سلامت اقتصادي

در قاموس ارزشمداری اسلامی آیا مال و ثروت نعمتی پسندیده است یا وزر و بالی نکوهیده ؟ ... ...
1396/4/25 ساعت 12:22
کد : 1955
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
اسرار بيولوژيکي اوقات عبادات (نماز، روزه و حج)

■ اسرار بيولوژيکي اوقات عبادات (نماز، روزه و حج)

در اين مقاله سعي شده است با تبيين رابطه و پيوند ساعت بيولوژيک با اوقات خاص عبادات مثل نماز، روزه و حج از طريق بررسي هاي علم تجربي و بررسي آيات قرآني و روايات به کشف اين حقيقت جاري پرداخت ...
1396/4/24 ساعت 12:44
کد : 1965
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز,نماز در علوم تجربی
ادامه مطلب
 آثار مطلوب نماز در

■ آثار مطلوب نماز در

چکیده:  انسان در خلال زندگي روزمره لحظه به لحظه با استرس و فشارهاي گوناگون مواجه مي‌شود كه تدريجاً قواي روحي و جسمي وي را كاسته و زمينه را براي بيماريهاي خطرناك رواني و جسمي فراهم مي‌سازد. برقراري ارتباط با منبع و سرچشمه هستي و استم ...
1396/4/24 ساعت 12:44
کد : 1959
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
نماز: سازه اي روان شناختي در قرآن

■ نماز: سازه اي روان شناختي در قرآن

نگاه قرآن به ساخت زندگي نمازگزار را مي توان در قالب شبکه اي از مفاهيم با مرکزيت ايمان و تبلور آن در شش مفهوم بندگي خالصانه، صداقت، خشيت، خردورزي، عمل صالح و اجتنابها خلاصه کرد. ...
1396/4/24 ساعت 12:43
کد : 1962
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز,نماز در علوم تجربی
ادامه مطلب
تجربه بيماران از نماز در بيمارستان

■ تجربه بيماران از نماز در بيمارستان

موانع اقامه نماز، امکانات لازم براى اقامه نماز، تطبيق، نتيجه اقامه نماز در بيمارستان و عوامل تسهيل کننده نماز ...
1396/4/20 ساعت 12:27
کد : 1958
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز,نماز در علوم تجربی
ادامه مطلب
ساخت و اعتباريابي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز

■ ساخت و اعتباريابي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز

مقياس نگرش و التزام عملي به نماز با گذراندن مراحل روان سنجي و دارا بودن اعتبار و روايي قادر به سنجش نگرش و التزام عملي نمازگزاران به نماز است ...
1396/4/20 ساعت 12:27
کد : 1964
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
نماز جلوه گاه عشق و شاهراه سلامت و سعادت

■ نماز جلوه گاه عشق و شاهراه سلامت و سعادت

از برکات ناگفته يا کمتر مورد بررسي قرار گرفته نماز، نقش آن در شفاي بيماري هاي روان و تن و يا کاهش عوارض ناگوار امراض جسمي و رواني است. ...
1396/4/19 ساعت 16:57
کد : 1966
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز,نماز در علوم تجربی
ادامه مطلب
 بررسي رابطه نماز با جهت گيري مذهبي و سلامت روان

■ بررسي رابطه نماز با جهت گيري مذهبي و سلامت روان

با توجه به نقش نماز و جهت گيري مذهبي در سلامت روان، بنظر مي رسد مسوولين فرهنگي جامعه، به ويژه مسوولين فرهنگي دانشگاه، بايد به آن توجه ويژه نمايند و برنامه هاي خاصي در اين راستا پيش بيني كنند. ...
1396/4/19 ساعت 16:24
کد : 1968
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز

■ بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز

چکیده:  پژوهش حاضر در صدد بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي در جذب دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي استان خوزستان به نماز است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان روزانه پايه هاي اول، دوم و سوم مقطع متوسط مدارس دولتي سراسر استان خوزستان ...
1396/4/19 ساعت 16:19
کد : 1973
دسته : نوجوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
تفاوت هاي جنسيتي و تاهل بر نگرش و پاي بندي نسبت به نماز و ادراک محدوديت هاي اقامه آن در دانشجويان

■ تفاوت هاي جنسيتي و تاهل بر نگرش و پاي بندي نسبت به نماز و ادراک محدوديت هاي اقامه آن در دانشجويان

...علاوه بر اين دختران در مقايسه با پسران محدوديت هاي اجتماعي، محيطي و فردي بيشتري در مورد نمازخواندن گزارش نمودند ... ...
1396/4/19 ساعت 16:11
کد : 1991
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
نسبت معنا و شکل، تطابق انديشه معماري مسجد و فرم شناسي نماز

■ نسبت معنا و شکل، تطابق انديشه معماري مسجد و فرم شناسي نماز

چکیده:  هدف معماري در هنر ديني به ويژه در جهان بيني اسلام، شفاف سازي مرز بين ماده و ذهن، جسم و جان است. در معماري مسجد از يک سو نگاه عارفانه و شهودي هنرمند مسلمان با تاسي به مباني قرآني و مبتني بر هندسه و رياضيات و از سوي ديگر، نگاه فقهي و ...
1396/4/18 ساعت 17:00
کد : 1978
دسته : مقالاتِ پژوهشی نماز,نماز و مسجد
ادامه مطلب
 بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

■ بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

با توجه به اينکه نتايج پژوهش نشان مي دهد نماز خواندن واهميت دادن به ساير مستحبات موجب کاهش ميانگين نمره افسردگي مي شود ...
1396/4/18 ساعت 16:59
کد : 1974
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
نماز و سبک هاي هويتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

■ نماز و سبک هاي هويتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

يافته هاي پژوهش نشان داد که بين سبک هاي هويتي دانشجوياني که فريضه نماز را به جا مي آورند با دانشجوياني که اين فريضه را به جا نمي آورند تفاوت معنادار وجود دارد ...
1396/4/18 ساعت 16:39
کد : 1977
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
 بررسي عوامل موثر بر ميزان حضور دانشجويان در نماز جماعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان

■ بررسي عوامل موثر بر ميزان حضور دانشجويان در نماز جماعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان

جامعه آماري اين پژوهش 1400 نفر بودند که از بين آن ها 300 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند تا به سوالات پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ جواب دهند ...
1396/4/18 ساعت 16:37
کد : 1975
دسته : جوانان و نماز,مقالاتِ پژوهشی نماز
ادامه مطلب
12345
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانسایت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز