بخوانید / امام خمینی ره و نماز
دسته بندی :
امام خمینی (ره) ؛ مكان مصلّى

■ امام خمینی (ره) ؛ مكان مصلّى

مكان مصلّى  و آن پيش عامه، مشهور است و شرايط آن در كتب فقهيه مسطور. و در نزد اهل معرفت، همه عالم است و مصلى تمام موجودات است؛ و در اسرار قرائت مى‏آيد، ان شاء اللَّه، كه جميع عالم وجود به هويّات وجوديّه حامد و ثناگوى مقام مقدس حقّ تعالى ...
1400/10/25 ساعت 11:59
کد : 3145
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ امورى كه انسان را در تحصيل حضور قلب اعانت مى‏كند

■ امام خمینی (ره)؛ امورى كه انسان را در تحصيل حضور قلب اعانت مى‏كند

 و آن در نماز، امورى چند است كه پس از اين در مواقع خود بعض از آن را ذكر مى‏كنيم؛ و اكنون به طريق كلى براى مطلق عباداتْ ذكر علاجى مى‏كنيم؛ و آن اين است كه انسان شواغل داخليه و خارجيه كه مهمتر از همهْ شواغل قلبيه است، قطع كند؛ و شواغل قلبي ...
1400/10/23 ساعت 10:56
کد : 3144
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
سرّ استقبال به كعبه

■ سرّ استقبال به كعبه

پس از آنكه انسان ايمان به نتايج اعمال و اهميت آن آورد، البته از اوقات آن مراقبت مى‏كند؛ و ما پيش از اين بيان كرديم كه يكى از اسرار بزرگ عبادات، آن است كه هر يك را در قلب تأثير و صورتى است كه آن را نورانى كند، و جنبه ملك را خاضع پيش حضرت ملكوت نما ...
1400/10/8 ساعت 12:03
کد : 3158
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ كيفيّت حصول حضور قلب

■ امام خمینی (ره)؛ كيفيّت حصول حضور قلب

 پس از آنكه مراتب حضور قلب معلوم شد، بهتر و مهمتر آن است كه انسان در صدد معالجه نفس برآيد، و همت بگمارد كه اگر دستش از همه مراتب آن كوتاه است، لا اقل بعض مراتب آن را كه با كمتر از آن، عبادات از درجه اعتبار ساقط و مورد قبول درگاه مقدس نيست، تحصيل ...
1400/9/8 ساعت 11:28
کد : 3138
دسته : آداب باطنی و حضور قلب در نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ اسرار وقت نماز

■ امام خمینی (ره)؛ اسرار وقت نماز

 اسرار وقت نماز و آن در مسلك اهل عرفان و مشرب اصحاب ايقان، از اول استواى شمسِ حقيقت است در غايت ظهور آن به احديّت جمع اسما كه آن، وقت صلاة ظهر است؛ كه صلاة رب است؛ و صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله در معراج است كه مظهر استواى نور احدى ...
1400/9/3 ساعت 10:38
کد : 3146
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ بيان حضور قلب و مراتب آن

■ امام خمینی (ره)؛ بيان حضور قلب و مراتب آن

 اگر چه مناسب بود كه در اين مقام، شرح اصطلاحات رايجه قلب را نزد اطبا و حكما و عرفا و اهل شرع و لسان قرآن بدهم، ولى چون فايده كثيره‏اى بر آن مترتّب نبود و دامنه سخن بسى طولانى مى‏شد، صرف عنان قلم را از آن نمودن و به حضور قلب و مراتب آن مص ...
1400/8/27 ساعت 10:34
کد : 3137
دسته : آداب باطنی و حضور قلب در نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ سرّ اجمالى نماز

■ امام خمینی (ره)؛ سرّ اجمالى نماز

 بر ارباب معارف الهيّه روشن و واضح است كه انسان سالك تا در سير إلى اللَّه و سلوك الى جناب اللَّه است، نماز و ديگر مناسكش فرق بسيار دارد با ولىّ كاملى كه سير را به آخر رسانده و به غاية القصواى عروج كمالى وروحى معنوى رسيده و قدم به محفل انس قاب قو ...
1400/8/20 ساعت 10:49
کد : 3136
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ مهمترين ركن معراج حقيقى دو چيز است‏

■ امام خمینی (ره)؛ مهمترين ركن معراج حقيقى دو چيز است‏

 هماهنگى شريعت و طريقت و حقيقت از نظر امام خمينى (ره) كيفيت استنباط اسرار نماز از ظواهر احكام و آداب و شرايط و اجزاء و اركان و مقدمات و تعقيبات آن، نشان مى‏دهد تنها راه نيل به راز نماز حفظ ظواهر آن است بدون تحجر و جمود؛ زيرا ترك ظاهر انحر ...
1400/8/16 ساعت 10:33
کد : 3134
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی(ره) ؛ اشاره اجماليّه به آداب تشهّد و سلام

■ امام خمینی(ره) ؛ اشاره اجماليّه به آداب تشهّد و سلام

 آداب تشهّد  فصل اوّل‏ بدان كه شهادت به وحدانيّت و رسالت در اذان و اقامه، كه از متعلّقات نماز و مُهيّئات ورود در آن است، و در تشهّد كه خروج از فناء به بقاء و از وحدت به كثرت و در آخر نماز است، عبد سالك را متذكّر كند كه حقيقت صلاة ...
1400/7/22 ساعت 08:35
کد : 3126
دسته : آداب ظاهری نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی  (ره)؛ اشاره اجماليه به اسرار و آداب سجود

■ امام خمینی (ره)؛ اشاره اجماليه به اسرار و آداب سجود

فصل اوّل در سرّ جملى آن است‏ و آن نزد اصحاب عرفان و ارباب قلوب، ترك خويشتن و چشم بستن از ما سوى؛ و به معراج يونسى- كه به فرو رفتن در بطن ماهى حاصل شد- متحقّق شدن به توجه به اصل خويش بى‏رؤيت حجاب. و در سر بر تراب نهادن، اشارت به رؤيت جمال ج ...
1400/7/17 ساعت 08:56
کد : 3100
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ شمّه‏ اى از آداب و اسرار ركوع

■ امام خمینی (ره)؛ شمّه‏ اى از آداب و اسرار ركوع

فصل اول در تكبير قبل از ركوع است‏ و ظاهر آن است كه اين تكبير از متعلّقات ركوع و براى مهيّا شدن مصلّى است براى منزل ركوع. و ادب آن، آن است كه مقام عظمت و جلال حق و عزّت و سلطنت ربوبيّت را در نظر آرد و مقام ضعف و عجز و فقر و ذلّت عبوديّت را نصب ...
1400/7/11 ساعت 09:53
کد : 3099
دسته : آداب ظاهری نماز,اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ شمه‏ اى از آداب قرائت در خصوص نماز

■ امام خمینی (ره)؛ شمه‏ اى از آداب قرائت در خصوص نماز

بدان كه از براى قرائت در اين سفر روحانى و معراج الهى مراتب و مدارجى است كه به مناسبت اين رساله به بعض از آن اكتفا مى‏كنيم.   اول آنكه قارى جز به تجويد قرائت و تحسين عبارت به چيزى نپردازد؛ و همّ او فقط تلفظ به اين كلمات و تصحيح مخارج حر ...
1400/6/30 ساعت 08:20
کد : 3098
دسته : اسرار نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ تحصیل اخلاص

■ امام خمینی (ره)؛ تحصیل اخلاص

 علم بدون عمل را ارزشى نيست و بر عالم حجت تمامتر و مناقشه بيشتر است. افسوس كه ما از معارف الهيّه و از مقامات معنويّه اهل اللَّه و مدارج عاليه اصحاب قلوب بكلّى محروميم. يك طايفه از ما به كلّى مقامات را منكر و اهل آن را به خطا و باطل و عاطل دانند؛ ...
1400/6/25 ساعت 08:20
کد : 3093
دسته : آداب باطنی و حضور قلب در نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
امام خمینی (ره)؛ بعضى مراتب اخلاص

■ امام خمینی (ره)؛ بعضى مراتب اخلاص

به طريق اجمال به طورى كه مناسب با وضع اين اوراق است يكى از مراتب آن، تصفيه عمل است- چه عمل قلبى يا قالبى- از شائبه رضاى مخلوق و جلب قلوب آنها، چه براى محمدت يا براى منفعت يا براى غير آن. و در مقابل اين، اتيان عمل است ريائاً. و اين رياء فقهى، و از همه ...
1400/6/20 ساعت 08:38
کد : 3092
دسته : آداب باطنی و حضور قلب در نماز,امام خمینی ره و نماز
ادامه مطلب
انس امام خمينى ره به عبادت

■ انس امام خمينى ره به عبادت

انس امام خمينى ره به عبادت  ظهر روزى كه شهيد مصطفى خمينى ، فرزند گرانقدر امام ره به شهادت رسيده بود، منزل امام پر بود از كسانى كه از دوره و نزديك براى عرض تسليت به محضر ايشان آمده بودند. اذان ظهر شد، امام برخاست ، وضو گرفت و به مسجد رفت . غا ...
1400/3/23 ساعت 08:49
کد : 3014
دسته : امام خمینی ره و نماز,داستان‌های نماز
ادامه مطلب
1234
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز