فضیلت و اعمال روز مباهله

■ فضیلت و اعمال روز مباهله

فضیلت و اعمال روز مباهله

روز بیست‌وچهارم [ذی‌الحجه] بنا بر شهرت بیشتر روزی است که رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) با نصارای نَجران مباهله کرد و پیش از مباهله عبا بر دوش مبارک انداخت و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین(علیهم‌السلام) را زیر عبا جا داد و گفت:

پروردگارا هر پیامبری را اهل‌بیتی بوده که ویژه‌ترین خلق نسبت به او بودند، خدایا اینان اهل‌بیت من‌اند، از ایشان شک و گناه را برطرف ساز و پاک کن ایشان را پاک کردنی کامل، پس جبرائیل نازل شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان فرود آورد.

آنگاه رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن چهار بزرگوار را برای مباهله به بیرون برد، چون نگاه نصاری بر ایشان افتاد و حقیقت آن حضرت و آثار نزول عذاب را مشاهده کردند، جرأت بر مباهله را از دست داده و درخواست مصالحه و پذیرش جزیه کردند.

در این روز حضرت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در حال رکوع انگشتر خود را به گدا داد و آیه «إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ..» در شأن آن حضرت نازل شد.

در هر صورت این روز دارای برجستگی و برتری بسیاری است و در آن چند عمل وارد است:

اوّل:
غسل.

دوّم:
روزه گرفتن.

سوّم:
خواندن دو رکعت نماز که در وقت و کیفیت و ثواب مانند «نماز روز عید غدیر» است و اینکه «آیت‌الکرسی» در نماز مباهله باید تا «هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ» خوانده شود.

چهارم:
خواندن دعای مباهله می‌باشد که شبیه به دعای سحر ماه رمضان است و شیخ طوسی و سید ابن طاووس نقل کرده‌اند، ولی بین روایات آن دو بزرگوار تفاوت زیادی است و من روایت شیخ طوسی را در کتاب «مصباح» برگزیده‌ام که فرموده است: دعای روز مباهله همراه با مزیت و برتری آن، از حضرت صادق (علیه‌السلام) روایت شده و آن دعا این است:

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِأَبْهاهُ وَكُلُّ بَهائِكَ بَهِيٌّ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَمِيلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بَجَمالِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى .

خدایا از تو می‌خواهم از زیبایی‌ات به‌حق برترین مرتبه زیبایی‌ات و همه مراتب آن زیباست، خدایا از تو می‌خواهم به همه مراتب زیبایی‌ات. خدایا از تو می‎خواهم از بزرگی‌ات به‌حق برترین مرتبه بزرگی‌ات و همه مراتب بزرگی‌ات بزرگ است، خدایا از تو می‎خواهم به همه مراتب بزرگی‌ات. خدایا از تو می‎خواهم از جمالت، به‌حق برترین مرتبه جمالت و همه مراتب جمال تو جمیل است، خدایا از تو می‎خواهم به همه مراتب جمالت. خدایا تو را می‌خوانم چنان‌که فرمان دادی، پس اجابتم کن چنان‌که وعده فرمودی،

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَ نْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها؛

خدایا از تو می‎خواهم از شکوهت، به‌حق برترین مرتبه شکوهت و همه مراتب شکوهت شکوهمند است، خدایا از تو می‎خواهم به همه مراتب شکوهت. خدایا از تو می‎خواهم از نورت، به‌حق برترین مرتبه نورت و همه نورت نورانی است، خدایا از تو می‎خواهم به همه نورت. خدایا از تو می‎خواهم از رحمتت، به‌حق وسیع‌ترین مرتبه رحمتت و همه رحمتت وسیع است، خدایا از تو می‎خواهم به همه رحمتت؛

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِأَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّها . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمائِكَ بِأَكْبَرِها وَكُلُّ أَسْمائِكَ كَبِيرَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَسْمائِكَ كُلِّها؛

خدایا تو را می‌خوانم چنان‌که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان‌که وعده فرمودی. خدایا از تو می‎خواهم از کمالت به‌حق برترین مرتبه کمالت و همه کمالت کامل است، خدایا از تو می‎خواهم به همه کمالت. خدایا از تو می‎خواهم از کلماتت به‌حق کامل‌ترین کلماتت و همه کلماتت کامل است، خدایا از تو می‎خواهم به همه کلماتت. خدایا از تو می‎خواهم از نام‌هایت به‌حق بزرگ‌ترین آن‌ها و همه نام‌هایت بزرگ است، خدایا از تو می‎خواهم به‌حق همه نام‌هایت؛

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيئَتِكَ بِأَمْضاهَا وَكُلُّ مَشِيئَتِكَ ماضِيَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمَشِيئَتِكَ كُلِّها . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِى اسْتَطَلْتَ بِها عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها؛

خدایا تو را می‌خوانم، چنان‌که فرمانم دادی، پس اجابتم کن، چنان‌که وعده فرمودی، خدایا از تو می‎خواهم از توانمندی‌ات، به‌حق برترین مرتبه توانمندی‌ات و همه توانمندی‌ات توانمند است، خدایا از تو می‎خواهم به همه عزّتت. خدایا از تو می‎خواهم از مشیتت به‌حق گذراترین مشیتت و همه مشیتت گذراست، خدایا از تو می‎خواهم به همه مشیتت. خدایا از تو می‎خواهم به قدرتت که با آن بر همه‌چیز برتری گرفتی و همه قدرت تو برتری‌گیر است، خدایا از تو می‎خواهم به همه قدرتت؛

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْ لِكَ بِأَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسائِلِكَ بِأَحَبِّها وَكُلُّها إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّها .

خدایا تو را می‌خوانم، چنان‌که فرمانم دادی، پس اجابتم کن، چنان‌که وعده فرمودی، خدایا از تو می‎خواهم از علمت به‌حق کاری‌ترین آن و همه علم تو کاری است، خدایا از تو می‎خواهم به همه علمت. خدایا از تو می‎خواهم از گفتارت به‌حق پسندیده‌ترین آن و همه گفتارت پسندیده است، خدایا از تو می‎خواهم به همه گفتارت. خدایا از تو می‎خواهم از خواسته‌هایت به‌حق محبوب‌ترین آن‌ها و همه آن‌ها نزد تو محبوب است، خدایا از تو می‎خواهم به همه خواسته‌هایت.

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلْطانِكَ دائِمٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ؛

خدایا تو را می‌خوانم چنان‌که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان‌که وعده فرمودی. خدایا از تو می‎خواهم از شرفت به‌حق برترین مرتبه شرفت و همه شرفت شریف است، خدایا از تو می‎خواهم به همه شرفت. خدایا از تو می‎خواهم از سلطنتت، به‌حق پایدارترین آن و همه سلطنتت پایدار است، خدایا از تو می‎خواهم به همه سلطنتت؛

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عَلائِكَ بِأَعْلاهُ وَكُلُّ عَلائِكَ عالٍ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعَلائِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِأَعْجَبِها وَكُلُّ آياتِكَ عَجِيبَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ؛

خدایا از تو می‎خواهم از فرمانروایی‌ات به‌حق گرانمایه‌ترین آن و همه فرمانروایی‌ات گرانمایه است، خدایا از تو می‎خواهم به همه فرمانروایی‌ات. خدایا تو را می‌خوانم چنان‌که فرمانم دادی پس اجابتم کن چنان‌که وعده فرمودی. خدایا از تو می‎خواهم از والایی‌ات به‌حق والاترین آن و همه والایی‌ات والاست، خدایا از تو می‎خواهم به همه والایی‌ات. خدایا از تو می‎خواهم از آیاتت به‌حق شگفت‌ترین آیاتت و همه آیاتت شگفت است، خدایا از تو می‎خواهم به همه آیاتت. خدایا از تو می‎خواهم از نعمتت به‌حق دیرینه‌ترین آن و همه نعمتت دیرین است، خدایا از تو می‎خواهم به همه نعمتت؛

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى وَعَدْتَنِى . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِما أَنْتَ فَيهِ مِنَ الشُّؤُوْنِ وَالْجَبَرُوتِ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَكُلِّ جَبَرُوتٍ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِما تُجِيبُنِى بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ يَا لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهاءِ لا إِلٰهَ إِلّا أَنْتَ، يَا لا إِلٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَلالِ لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ، يَا لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلا إِلٰهَ إِلّا أَنْتَ .

خدایا تو را می‌خوانم چنان‌که فرمانم دادی، پس اجابتم کن، چنان‌که وعده فرمودی. خدایا از تو می‎خواهم، به‌حق آنچه در آن قرار داری از مقام و قدرت مطلقت. خدایا از تو می‎خواهم به تمام مقام و تمام قدرت مطلقت. خدایا از تو می‎خواهم به آنچه با آن اجابتم می‌کنی، زمانی که از تو می‌خواهم، ای خدا، ای که معبودی جز تو نیست، از تو می‌خواهم به زیبایی اینکه معبودی جز تو نیست. ای که معبودی جز تو نیست، از تو می‌خواهم به بزرگی اینکه معبودی جز تو نیست. ای که معبودی جز تو نیست، از تو می‌خواهم به‌حق اینکه معبودی جز تو نیست.

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَكُلُّ رِزْقِكَ عامٌّ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عَطائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَكُلُّ عَطائِكَ هَنِىءٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعَطائِكَ كُلِّهِ؛

خدایا تو را می‌خوانم چنان‌که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان‌که وعده فرمودی. خدایا از تو می‎خواهم از روزی‌ات به همگانی‌ترین آن و همه روزی‌ات همگانی است. خدایا از تو می‎خواهم به همه روزی‌ات، خدایا از تو می‎خواهم از عطایت، به‌حق گواراترین آن و همه عطایت گواراست. خدایا از تو می‎خواهم به همه عطایت؛

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَكُلُّ خَيْرِكَ عاجِلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ . اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَكُلُّ فَضْلِكَ فاضِلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّى أَدْعُوكَ كَما أَمَرْتَنِى فَاسْتَجِبْ لِى كَما وَعَدْتَنِى .

خدایا از تو می‎خواهم از خیرت به فوری‌ترین آن و همه خیرت فوری است. خدایا از تو می‎خواهم به همه خیرت. خدایا از تو می‎خواهم از احسانت، به‌حق فزون‌ترین آن و همه احسانت فزون است، خدایا از تو می‎خواهم به همه احسانت. خدایا تو را می‌خوانم چنان‌که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان‌که وعده فرمودی.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْنِى عَلَى الْإِيمانِ بِكَ، وَالتَّصْدِيقِ برَسُولِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ، وَالْوِلايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ، وَالْبَراءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ، وَالايْتِمامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، فَإِنِّى قَدْ رَضيْتُ بِذٰلِكَ يَا رَبِّ .

خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا برانگیز بر ایمان به خودت و تصدیق به رسولت (درود خدا بر او و خاندانش باد) ولایت علی بن ابیطالب (ع) و بیزاری از دشمنش و اقتدا به امامان از خاندان محمّد (درود خدا بر آنان باد) که من به این واقعیت راضی شده‌ام ای پروردگار.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ فِى الْأَوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِى الْآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِى الْمَلَاَ الْأَعْلىٰ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِى الْمُرْسَلِينَ . اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ؛

خدایا درود فرست بر محمّد بنده و رسولت در میان پیشینیان و درود فرست بر محمّد در میان آیندگان و درود فرست بر محمّد، در میان آسمانیان و درود فرست بر محمّد در میان فرستادگان. خدایا به محمّد عطا کن، وسیله و شرف و فضیلت و درجه بزرگ؛

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَقَنِّعْنِى بِما رَزَقْتَنِى، وَبارِكْ لَى فِيما آتَيْتَنِى، وَاحْفَظْنِى فِى غَيْبَتِى وَكُلِّ غائِبٍ هُوَ لِى . اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْنِى عَلَى الْإِيمانِ بِكَ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ . اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَالنَّارِ .

خدایا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد و به آنچه روزی‌ام نمودی خشنود بدار و در آنچه به من عنایت کردی برکت ده و در غیبتم و در غیاب هر غایبی که او از من است نگهدارم باش. خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا بر پایه ایمان به خودت و باور داشتن به پیامبرت برانگیز، خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و از تو می‌خواهم خوب‌ترین خوب‌ها را که خشنودی‌ات و بهشت است و به تو پناه می‌آورم از بدترین بدها که خشمت و آتش است.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْنِى مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَمِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ، وَمِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ بَلاءٍ، وَمِنْ كُلِّ شَرٍّ، وَمِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَمِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَمِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَو تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ فِى هٰذِهِ السَّاعَةِ، وَفِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَفِى هٰذَا الْيَوْمِ، وَفِى هٰذَا الشَّهْرِ، وَفِى هٰذِهِ السَّنَةِ؛

خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا نگهدار از هر مصیبت و هر بلا و از هر کیفر و هر فتنه و هر آزمایش و هر شر و هر امر ناپسند و هر پیش آمد و هر آفت که از آسمان بر زمین فرود آمد یا فرود می‌آید، در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال، خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و از هر شادی و هر خوشحالی روزی من کن و هر پایداری و هر گشایش و هر عافیت و هر سلامت و هر سخاوت و بخشندگی و هر روزی وسیع حلال پاک و هر نعمت و هر وسعتی که از آسمان بر زمین نازل شد یا می‌شود، در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال؛

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاقْسِمْ لِى مِنْ كُلِّ سُرُورٍ وَمِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ، وَمِنْ كُلِّ اسْتِقامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ فَرَجٍ، وَمِنْ كُلِّ عافِيَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَلامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ كَرامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ رِزْقٍ واسِعٍ حَلالٍ طَيِّبٍ، وَمِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَمِنْ كُلِّ سعَةٍ نَزَلَتْ أَو تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ فِى هٰذِهِ السَّاعَةِ، وَفِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَفِى هٰذَا الْيَوْمِ، وَفِى هٰذَا الشَّهْرِ، وَفِى هٰذِهِ السَّنَةِ . اللّٰهُمَّ إِنْ كانَتْ ذُنُوبِى قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِى عِنْدَكَ وَحالَتْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَغَيَّرَتْ حالِى عِنْدَكَ؛

خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و روزى من کن از هر شادى و هر خوشحالى و هر پایدارى و هر گشایش و هر عافیت و هر سلامت و هر کرامت و هر روزی وسیع حلال پاک و هر نعمت و هر وسعتى که از آسمان بر زمین نازل شد یا می‌شود. در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال. خدایا اگر گناهانم مرا در پیشگاهت بی اعتبار ساخته و میان من و تو پرده شده و حالم را نزد تو دگرگون کرده؛

فَإِنِّى أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى لَايُطْفَأُ وَبِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفىٰ، وَبِوَجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضىٰ، وَبِحَقِّ أَولِيائِكَ الَّذِينَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِى مَا مَضىٰ مِنْ ذُنُوبِى، وَأَنْ تَعْصِمَنِى فِى مٰا بَقِىَ مِنْ عُمْرِى، وَأَعُوذُ بِكَ اللّٰهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِى شَىْءٍ مِنْ مَعاصِيكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِى، حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِى وَأَنَا لَكَ مُطِيعٌ وَأَنْتَ عَنِّى راضٍ، وَأَنْ تَخْتِمَ لِى عَمَلِى بِأَحْسَنِهِ وَتَجْعَلَ لِى ثَوابَهُ الْجَنَّةَ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِى مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوىٰ وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْنِى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

من از تو می‌خواهم، به‌حق نور ذاتت که هرگز خاموش نشود و به آبروی محمّد محبوب برگزیده‌ات و به آبروی ولی‌ات علی مرتضی و به‌حق اولیایت که آنان را برگزیدی، اینکه بر محمّد و خاندان محمد درود فرستی و آنچه از گناهانم گذشته بیامرزی و در باقی‌مانده عمر نگهدارم باشی و به تو پناه می‌آورم، خدایا، از اینکه هرگز به چیزی از نافرمانی‌هایت بازگردم تا زنده‌ام بداری و تا بمیرانی و من فرمان‌بردار تو باشم و تو از من خشنود باشی و اینکه عملم را پایان‌دهی به نیکوترینش و پاداش آن را برایم بهشت قرار دهی و با من آن کنی که شایسته آنی، ای شایسته تقوی و ای شایسته آمرزش، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و به رحمتت به من رحم کن، ای مهربان‌ترین مهربانان.

پنجم:
دعایی که شیخ طوسی و سید ابن طاووس پس از دو رکعت نماز و «هفتاد مرتبه» استغفار، روایت کرده‌اند بخوان.
اول آن دعا، «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» است.
در این روز دادن صدقه به تهیدستان به خاطر پیروی از مولای همه مردان و زنان با ایمان و زیارت آن حضرت، شایسته است و مناسب‌تر «زیارت جامعه» است.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر استاد حسین انصاریان

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در  فیس بوک اشتراک گذاری در تویتر اشتراک گذاری در افسران

نوع محتوا : مقاله
تعداد کلمات : 2689 کلمه
1403/4/11 ساعت 13:05
کد : 3475
دسته : نماز در مناسبت‌ها
لینک مطلب
کلمات کلیدی
حضرت امیرالمومنین ع
فضیلت روز مباهله
مباهله
نماز
اعمال
نزول آیه تطهیر
اعمال روز مباهله
نماز روز مباهله
بخشیدن انگشتر در رکوع
مرکز تخصصی نماز
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز