بيم دادن از سبك شمردن و تباه کردن نماز

■ بيم دادن از سبك شمردن و تباه کردن نماز

بيم دادن از سبك شمردن و تباه کردن نماز

بیم دادن از سبک شمردن نماز

قرآن : " و هنگامى  كه ( با اذان ، مردم را ) به نماز مى  خوانيد ، آن را به مسخره و بازى مى  گيرند ، زيرا آنان مردمى  نابخردند . "
- پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) : به خدا سوگند ، شفاعت من به كسى كه نماز را سبك بشمارد ، نمى  رسد و در كنار حوض ( كوثر ) نزد من نمى  آيد .
- بيست خصلت فقر مى  آورد : . . . . و سبك شمردن نماز .
- در پاسخ دخترش فاطمه كه پرسيده بود : اى پدر مردان و زنانى كه نمازشان را سبك مى شمرند چه ( جزايى ) دارند ؟
- فرمود : اى فاطمه ، هر كس - از مردان يا زنان - نمازش را سبك بشمرد ، خداوند او را به پانزده خصلت مبتلا مى  كند : شش خصلت در دنيا ، سه خصلت هنگام مرگش ، سه خصلت در گورش و سه خصلت در قيامت هنگامى  كه از گورش بيرون مى  آيد . اما آنچه در دنيا به او مى  رسد : خداوند بركت را از عمرش بر مى  دارد و نيز از روزيش ، سيماى صالحان را از چهره اش مى زدايد ، به هر عملى كه انجام مى  دهد پاداشى داده نمى  شود ، دعايش به آسمان نمى  رود و ششم اينكه براى او در دعاى صالحان نصيبى نيست . و اما آنچه هنگام مرگش به او مى  رسد : نخستين آن ها اين است كه خوار مى ميرد ، دوم گرسنه مى ميرد و سوم ، تشنه مى ميرد ، پس اگر از نهرهاى دنيا به او بنوشانند ، سيراب نمى  شود . و اما آنچه در گورش به او مى  رسد : نخستين آن ها اين است كه خداوند فرشته اى مى  گمارد تا او را در گورش آشفته سازد ، دوم اينكه گورش را بر او تنگ مى  كند و سوم اينكه گورش تاريك است . و اما آنچه روز قيامت هنگام بيرون آمدن از گورش به او مى  رسد : نخستين آن ها اين است كه خداوند فرشته اى مى  گمارد تا او را با صورت ( روى زمين ) بكشد در حالى كه مردم به او مى نگرند ، دوم اينكه بازخواست سختى مى  شود و سوم اينكه خداوند به او نمى نگرد و پاكش نمى  سازد و عذابى دردناك دارد .
- امام باقر ( عليه السلام ) : نمازت را سبك مشمار كه همانا پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) هنگام رحلتش فرمود : هر كس نماز را سبك بشمارد از من نيست ( 1 ) .
- امام صادق ( عليه السلام ) : به خدا سوگند بر شخص ، پنجاه سال مى  گذرد حال آن كه خداوند ، يك نماز از او نپذيرفته است . چه چيز از اين سخت تر است ؟ به خدا سوگند ، شما از همسايگان و همراهانتان كسانى را مى شناسيد كه اگر براى برخى از شما نماز گزارده بود ، آن را به خاطر سبك شمردنش نمى  پذيرفت . همانا خداى عز وجل جز نيكو نمى  پذيرد . پس چگونه آنچه را كه سبك شمرده شده بپذيرد ؟
- ابوبصير : بر ام حميده ( همسر امام صادق ) وارد گشتم تا او را به جهت رحلت ابو عبد الله امام صادق ( عليه السلام ) تسليت دهم . پس او گريست و من نيز از گريه او گريستم . سپس گفت : اى ابو محمد ( 2) ، اگر ابو عبد الله ( عليه السلام ) را هنگام مرگ مى  ديدى ، به شگفت مى  آمدى ، چشمانش را باز كرد و سپس فرمود : هر كس را ميان من و او پيوند خويشاوندى است ، گرد آوريد . ( ام حميده ) گفت : هيچ كس را رها نكرديم مگر اينكه گرد آورديم . پس به آن ها نگريست ، سپس فرمود : همانا شفاعت ما به سبك شمارنده نماز نمى  رسد ( 3) .

 

 بيم دادن از تباه كردن نماز

 قرآن : " پس واى بر نمازگزاران . آنان كه از نمازشان غافلند . " " آنگاه ، پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروى كردند ، و به زودى ( سزاى ) گمراهى ( خود ) را خواهند ديد . "
 

- پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) : امت من چهار دسته اند : دسته اى نماز مى  گزارند ولى در نمازشان غافلند ، براى اينان " ويل " است و " ويل " نام طبقه اى از طبقات دوزخ است . خداوند متعال فرموده است : " پس واى بر نمازگزاران . آنان كه از نمازشان غافلند " . و دسته اى گاه نماز مى  خوانند و گاه نمى  خوانند ، براى اينان " غى " است و " غى " نام طبقه اى از طبقات دوزخ است . خداوند متعال گفته است : " آنگاه ، پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروى كردند ، و به زودى ( سزاى ) گمراهى ( خود ) را خواهند ديد " . و دسته اى هيچ گاه نماز نمى  خوانند ، براى اينان " سقر " است و " سقر " نام طبقه اى از طبقات دوزخ است . خداوند متعال گفته است : " چه چيز شما را به سقر درآورد ؟ گفتند از نمازگزاران نبوديم " . و دسته اى هميشه نماز مى  خوانند و در نمازشان نيز فروتنند . خداوند تبارك و تعالى گفته است : " بى گمان مؤمنان رستگار شدند . آنان كه در نمازشان فروتنند " .
 

- محمد بن فضيل : از عبد صالح ( امام كاظم ( عليه السلام ) ) درباره ء گفته ء خداى عز وجل : " كسانى كه از نمازشان غافلند " پرسيدم ، فرمود : منظور تباه كردن است .
 

- پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) : همواره ، شيطان از انسان با ايمان ، هراسان است تا هنگامى  كه بر نمازهاى پنجگانه مواظبت ورزد . پس هرگاه آن ها را تباه كند بر او جرأت مى  يابد و او را در گناهان بزرگ وارد مى  كند .
- نمازتان را تباه مكنيد كه هر كس نمازش را تباه كند ، با قارون و هامان محشور مى  شود و سزاوار است كه خداوند او را همراه با منافقان وارد آتش كند . پس و اى بر كسى كه بر نمازش و انجام سنت پيامبرش مواظبت نورزيده است .

 

- هيچ نمازگزارى نيست ، جز اينكه فرشته اى بر سمت راست او و فرشته اى بر سمت چپش قرار دارد . پس اگر نماز را تمام بياورد ، آن را بالا مى  برند و اگر تمام نياورده باشد ، آن را به صورتش مى  زنند .
- امام باقر ( عليه السلام ) : پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) در مسجد نشسته بود كه مردى داخل شد و به نماز ايستاد ، ولى ركوع و سجودش را تمام به جا نياورد . پس حضرت فرمود : همچون نوك زدن كلاغ نوك زد ( تند و شتابان ) ، اگر اين مرد بميرد و نمازش اين گونه باشد بر غير آيين من مرده است .

 

- امام صادق ( عليه السلام ) : على بن ابيطالب ( عليه السلام ) مردى را ديد كه در نمازش نوك مى  زند ( تند و شتابان خم مى  شود و بر مى  خيزد ) پس گفت : چه مدت است اين گونه نماز مى  خوانى ؟ مرد گفت : از فلان زمان . پس حضرت فرمود : مثال تو نزد خداوند مثال نوك زدن كلاغ است . اگر تو مرده بودى بر غير دين ابو القاسم محمد ( صلى الله عليه وآله ) مى  مردى . سپس على ( عليه السلام ) فرمود : دزدترين مردم كسى است ، كه از نمازش مى دزدد .
 

- پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) : كسى كه ركوع و سجودش را تمام به جا نمى  آورد ، نمازى ندارد ( 4 ) .
- هر كس وضو و ركوع و سجودش را تمام به جا نياورد ، نمازش ناقص است .

 

- ابو قتاده : پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) فرمود : بدترين دزد آن است كه از نمازش مى دزدد . گفتند : اى پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) ، چگونه از نمازش مى دزدد ؟ فرمود : ركوع و سجودش را تمام به جا نمى  آورد .
 

- پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) : هرگاه يكى از شما نماز واجبش را بخواند ، ولى ركوع و سجود و تكبير و دعاى آن را ، تمام به جا نياورد ، همچون بازرگانى است كه سود نمى  برد تا اينكه تنها سرمايه اش باقى مى  ماند .
- كسى كه نمازش را تمام به جا نمى  آورد ، همچون زن باردارى است كه در نزديكى زاييدن ، بچه اش مى  افتد . پس نه بچه اى مانده و نه وى مادر شده است .

 

- از نشانه هاى نزديكى قيامت ، تباه كردن نمازهاست .
- امام على ( عليه السلام )
- هنگامى  كه از او نشانه هاى طغيان دجال پرسيده شد
- فرمود : هنگامى  كه مردم نماز را بميرانند و امانت را تباه كنند .

 

- امام صادق ( عليه السلام ) : فرشته اى بر نماز گمارده شده است كه كار ديگرى غير از آن ندارد . پس هنگامى  كه تمام مى  شود آن را مى  گيرد و بالا مى  برد . پس اگر از پذيرفتنى ها باشد ، پذيرفته مى  شود و اگر از آن ها باشد كه پذيرفته نمى  شود ، به او گفته مى  شود : آن را به بنده ام بازگردان . پس آن را پايين مى  آورد تا به صورتش بزند . سپس مى  گويد : اف بر تو ، همواره عمل تو مرا به زحمت مى  اندازد .

 

پینوشتها

1ـ در " علل الشرايع " در انتهاى حديث آمده است : " به خدا سوگند در كنار حوض ( كوثر ) نزد من نمى  آيد " و در " الفقيه " ، " عوالى اللآلى " چنين آمده است : " پيامبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) : هر كس نماز را سبك بشمارد ، از من نيست ، به خدا سوگند در كنار حوض ( كوثر ) نزد من نمى  آيد "
2ـ كنيه ديگر ابوبصير بوده است
3.در " الفقيه " تنها بخش پايانى روايت يعنى گفته امام صادق ( عليه السلام ) " همانا شفاعت ما . . . " آمده است.
4ـ در نقل " المعجم الأوسط " آمده است : " نمازش پذيرفته نمى شود "

 

منبع: کتاب الصلاة في الكتاب والسنة، محمد محمدي رى شهری

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در  فیس بوک اشتراک گذاری در تویتر اشتراک گذاری در افسران

نوع محتوا : مقاله
تعداد کلمات : 1843 کلمه
مولف : محمد محمدی ری شهری
1400/3/18 ساعت 11:36
کد : 3017
دسته : اهمیت و جایگاه نماز,عمومی
لینک مطلب
کلمات کلیدی
نماز
اهمیت نماز
تباه کردن نماز
سبک شمردن نماز
جایگاه نماز
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز