جستجوی پیشرفته

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ اثر نماز در تغییر آرزو و بالا بردن اراده در پیشگیری از گناه

زمان ایجاد :        07:51:45     1400/4/2
زمان ایجاد :        07:51:45     1400/4/2
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه نماز با عجب ؛ طلب علم و سلامتی از مسبب الاسباب

زمان ایجاد :        07:47:15     1400/3/24
زمان ایجاد :        07:47:15     1400/3/24
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه نماز با عجب ، غرور و امید کاذب

زمان ایجاد :        10:02:39     1400/3/5
زمان ایجاد :        10:02:39     1400/3/5
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ امید بخشی نماز با تکرار تلقین و توجه به پاداش الهی

زمان ایجاد :        08:32:52     1400/2/29
زمان ایجاد :        08:32:52     1400/2/29
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ رابطه نماز و افزایش امید ؛ کاهش خودکشی

زمان ایجاد :        10:29:01     1400/2/15
زمان ایجاد :        10:29:01     1400/2/15
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مدیریت زمان و اثر عبادت در پرکاری (2)

زمان ایجاد :        09:37:25     1400/2/8
زمان ایجاد :        09:37:25     1400/2/8
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مدیریت زمان و اثر عبادت در پرکار (1)

زمان ایجاد :        09:48:34     1400/1/31
زمان ایجاد :        09:48:34     1400/1/31
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه با غرور علمی (2)

زمان ایجاد :        09:08:00     1400/1/17
زمان ایجاد :        09:08:00     1400/1/17
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه با غرور علمی (1)

زمان ایجاد :        08:46:39     1399/12/19
زمان ایجاد :        08:46:39     1399/12/19
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ برکات نماز/ تقویت کار گروهی و روحیه جمع گرایی

زمان ایجاد :        10:23:24     1399/12/12
زمان ایجاد :        10:23:24     1399/12/12
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام والمسلمین ساجدی؛ انگیزه علم آموزی و استفاده از آن و یاری ویژه خدا

زمان ایجاد :        09:33:38     1399/12/5
زمان ایجاد :        09:33:38     1399/12/5
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ افزایش توکل و اعتماد به نفس و انگیزه

زمان ایجاد :        09:09:34     1399/11/28
زمان ایجاد :        09:09:34     1399/11/28
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ حفظ هویت دینی

زمان ایجاد :        10:00:49     1399/11/21
زمان ایجاد :        10:00:49     1399/11/21
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ تقویت اراده و افزایش تمرکز

زمان ایجاد :        11:38:23     1399/11/14
زمان ایجاد :        11:38:23     1399/11/14
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ اثر نماز بر تقویت ایمان

زمان ایجاد :        13:04:29     1399/10/9
زمان ایجاد :        13:04:29     1399/10/9
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ رساندن فهم عقلی به یقین قلبی 3 ؛ درمان غفلت از یاد خدا

زمان ایجاد :        10:06:30     1399/10/3
زمان ایجاد :        10:06:30     1399/10/3
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ رساندن فهم عقلی به یقین قلبی 2

زمان ایجاد :        09:24:22     1399/9/23
زمان ایجاد :        09:24:22     1399/9/23
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ رساندن فهم عقلی به یقین قلبی 1

زمان ایجاد :        09:36:20     1399/9/17
زمان ایجاد :        09:36:20     1399/9/17
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ تبدیل فهم به یقین و تقویت اعتقادات 3 ؛ مقایسه بی نماز و زناکار

زمان ایجاد :        08:48:50     1399/9/5
زمان ایجاد :        08:48:50     1399/9/5
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام والمسلمین ساجدی؛ تبدیل فهم به یقین و تقویت اعتقادات؛ خودشناسی و خدا شناسی

زمان ایجاد :        09:07:34     1399/8/28
زمان ایجاد :        09:07:34     1399/8/28
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ نماز، تبدیل فهم به یقین و تقویت اعتقادات (1)

زمان ایجاد :        08:48:21     1399/8/7
زمان ایجاد :        08:48:21     1399/8/7
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ آرامش بخشی نماز و مبارزه با خشم

زمان ایجاد :        10:39:07     1399/7/23
زمان ایجاد :        10:39:07     1399/7/23
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ نماز« پلیس درون» را فعال می‌کند

زمان ایجاد :        13:18:35     1399/7/15
زمان ایجاد :        13:18:35     1399/7/15
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام والمسلمین ساجدی؛ آرامش روان و رفع غم و غصه ؛ تعیین جایگاه ارزش گذاری اهم و مهم (4)

زمان ایجاد :        11:47:46     1399/7/1
زمان ایجاد :        11:47:46     1399/7/1
مشاهده

بخوانید - چشیدن حلاوت نماز در گرو آمادگی نفس است( مصاحبه علمی )

زمان ایجاد :        12:22:49     1399/6/26
زمان ایجاد :        12:22:49     1399/6/26
مشاهده

بخوانید - نماز اوج بندگی است

زمان ایجاد :        10:17:57     1399/6/19
زمان ایجاد :        10:17:57     1399/6/19
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ آرامش روان و رفع غم و غصه ؛ تعیین جایگاه ارزش گذاری اهم و مهم(2)

زمان ایجاد :        11:07:42     1399/5/29
زمان ایجاد :        11:07:42     1399/5/29
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ نماز، نردبان قرب

زمان ایجاد :        11:04:53     1399/5/26
زمان ایجاد :        11:04:53     1399/5/26
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ آرامش روان و رفع غم و غصه ؛ تعیین جایگاه ارزش گذاری اهم و مهم (1)

زمان ایجاد :        10:52:59     1399/5/20
زمان ایجاد :        10:52:59     1399/5/20
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام ساجدی؛ راه‌های رسیدن به باور در نماز

زمان ایجاد :        11:26:42     1399/5/4
زمان ایجاد :        11:26:42     1399/5/4
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام ساجدی؛آرامش روان و رفع غم و غصه ؛ امید بخشی و دعا درمانی با بیان مشکلات با خدا 2

زمان ایجاد :        11:22:37     1399/4/31
زمان ایجاد :        11:22:37     1399/4/31
مشاهده

بشنوید - آرامش روان و رفع غم و غصه ؛ امید بخشی و دعا درمانی با بیان مشکلات با خدا

زمان ایجاد :        13:00:11     1399/4/17
زمان ایجاد :        13:00:11     1399/4/17
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام ساجدی؛ آرامش روان و رفع غم و غصه ؛ کاهش تعلقات مادی و پناه بردن به خدا

زمان ایجاد :        13:01:40     1399/3/29
زمان ایجاد :        13:01:40     1399/3/29
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام ساجدی ؛ تنظیم سیستم ارزش گذاری ؛ دنیایی یا الهی؟ 2

زمان ایجاد :        12:53:23     1399/3/13
زمان ایجاد :        12:53:23     1399/3/13
مشاهده

بشنوید - تنظیم سیستم ارزش گذاری ؛ دنیایی یا الهی؟ 1

زمان ایجاد :        12:31:15     1399/2/30
زمان ایجاد :        12:31:15     1399/2/30
مشاهده

بشنوید - تنظیم سیستم ارزش گذاری اهم و مهم زندگی ؛ رعایت آداب و مستحبات

زمان ایجاد :        12:18:34     1399/2/24
زمان ایجاد :        12:18:34     1399/2/24
مشاهده
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز