برای تمرکز در نماز

برای تمرکز در نماز

گاهی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را زودتر از وقت اذان به مسجد برای اقامه نماز جماعت می‌آوردم، آقا می‌فرمود: برای من کمی نان و پنیر بیاور. روزی از روی کنجکاوی به مرحوم کرامت (بانی مسجد کرامت) گفتم: آقا مگر برای نهار به منزل بازنمی گردند که از من خوراکی طلب می‌کنند؟ مرحوم کرامت گفت: معده آقا در زندان بر اثر شکنجه آسیب دیده است و در طول روز گاهی معده ایشان درد می‌گیرد، لذا کم ...

گاهی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را زودتر از وقت اذان به مسجد برای اقامه نماز جماعت می‌آوردم، آقا می‌فرمود: برای من کمی نان و پنیر بیاور. روزی از روی کنجکاوی به مرحوم کرامت (بانی مسجد کرامت) گفتم: آقا مگر برای نهار به منزل بازنمی گردند که از من خوراکی طلب می‌کنند؟ مرحوم کرامت گفت: معده آقا در زندان بر اثر شکنجه آسیب دیده است و در طول روز گاهی معده ایشان درد می‌گیرد، لذا کمی خوراکی می‌خواهند تا برای مدت کوتاهی درد معده تسکین پیدا کند و بتوانند با تمرکز نماز جماعت بخوانند.
آقای فتحعلیان (عضو هیئت امنای مسجد کرامت - مشهد)، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، 24/7/1390.