آیا به کاغذ هم میشه سجده کرد ؟

سجده بر کاغذی که از چوب و گیاهان ـ غیر از کتان و پنبه ـ تهیه می‌شود، صحیح است. ...

آیا می شود با تیمم، نماز اول وقت خواند؟

 اگر انسان به سبب عُذری بخواهد در اول وقت، نماز را با تیمم بخواند، سه حالت دارد: 1.  اگر بداند عُذر او تا آخر وقت برطرف می‌شود؛ نمی‌تواند در اول وقت با تیمّم نماز بخواند، بلکه باید صبرکند و پس از فراهم شدن شرایط، با وضو یا غسل ...

 هنگام مسح سر یا پا، اگر اطمینان حاصل نکنیم که عمل مسح به خصوص مسح سر به صورت درست و کامل انجام شده است و مجدد مسح بکشیم وضو صحیح است؟

 اگر شک از روی وسواس نباشد مسح را دوباره بکشید، ولی باید توجه داشته باشید که محل مسح باید خشک باشد.   ...

نیّت نماز مغرب و عشا بعد از گذشتن وقت باید ادا باشد یا قضا؟

 الف: به واسطه عذری مثل فراموشی و خواب، نماز نخوانده  آیت‌الله خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب، تا قبل از اذان صبح، بدون نیّت ادا و قضا (ما‌فی‌الذّمه) به جا آورد.  آیات عظام مکارم و سیستانی: به نیّت ادا به جا آور...