چرا با وجود توبه خالصانه و مراقبه شدید، خداوند هیچ عنایتی به من نکرده، دعاهایم را مستجاب نمی‌کند؟ چرا با وجودی که به برخی دستورالعملهای مقدماتی عمل می‌کنم اما هنوز توفیق نماز صبح را ندارم؟

از آثار مراقبه شدید آن است که واجباتی چون نماز صبح از انسان ترک نگردد؛ پس با وجود ترک نماز می‌توان پی برد که فرسنگها از مراقبه راستین فاصله داشته، گمان می‌کنیم که در حال مراقبه هستیم. همچنین، از آثار قبولی توبه خالص، مستجاب الدعوه شدن تو...

یک راهکار طلایی برای دعوت نوجوانان به نماز کدام است؟

 چون نوجوان دوست دارد مورد علاقه و محبت و توجه دیگران قرار بگیرد، هرچه خوش اخلاقی و محبت و ارتباط قلبی بیشتر باشد، در جذب نوجوان موفق تر خواهیم بود و تبعیت، همرنگی، همراهی و همدلی او با رفتار ما مثل اقامه نماز بیشتر خواهد شد. هیچ عاملی به اندازه...

خدا که به همه محرم است، پس چرا در نماز، مردان و زنان باید خود را بپوشانند؟

همیشه پوشیدن لباس به خاطر محرم و نامحرمی نیست، بلکه گاهی پوشیدن لباس جنبه تکریم و ادب دارد. معمولا افراد در خانه خود، لباس ساده می پوشند ولی وقتی مهمان وارد خانه می شود، به احترام، لباس کامل و مناسب می پوشند و اگر قرار باشد در مجلس عروسی شرکت کنند، ل...

اگر بعد از شستن صورت، از بینی خون بیاید آیا وضو صحیح است؟

وضو صحیح است، اگر مقدار آن بیش از یک بند انگشت باشد باید برای نماز آن را تطهیر کند. ...