فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادا<br />
پیامبر خدا (ص) می فرماید:نماز جماعت 25 مرتبه از نمازی که به صورت فرادا خوانده شود با فضیلت تر است.<br />
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح این حدیث می گوید:انسانی که آبدوغ خیار خورده اگر برایش چلوکباب بیاورند حتما آن را می خورد.نماز فرادا هم آبدوغ خیار است شما نمازتان را فرادا خوانده اید و اگر نماز جماعت برپا شد مستحب است که شما نماز را دوباره به جماعت بخوانید.<br />
ایشان در ادامه می گوید:چطور است که وقتی غذای سبک می خوری باز گرسنه هستی؟ نماز جماعت هم هنین است.نماز فرادا ثوابش کم و نماز جماعت ثوابش بسیار است.پس انسان می تواند دو مرتبه نماز خود را بخواند.<br />
مرحوم مجتهدی در انتها می گوید:شما به مسجد رفته اید و امام جماعت دیر می کند.شما خیال می کنید که وی امروز برای اقامه نماز نمی آید و نماز را فرادا می خوانید که ناگهان امام جماعت خود را به مسجد می رساند.در اینجا مستحب است شما نماز را یکبار دیگر بخوانید.<br />
<br />
منبع:کتاب احسن الحدیث ص177فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادا
پیامبر خدا (ص) می فرماید:نماز جماعت 25 مرتبه از نمازی که به صورت فرادا خوانده شود با فضیلت تر است.
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح این حدیث می گوید:انسانی که آبدوغ خیار خورده اگر برایش چلوکباب بیاورند حتما آن را می خورد.نماز فرادا هم آبدوغ خیار است شما نمازتان را فرادا خوانده اید و اگر نماز جماعت برپا شد مستحب است که شما نماز را دوباره به جماعت بخوانید.
ایشان در ادامه می گوید:چطور است که وقتی غذای سبک می خوری باز گرسنه هستی؟ نماز جماعت هم هنین است.نماز فرادا ثوابش کم و نماز جماعت ثوابش بسیار است.پس انسان می تواند دو مرتبه نماز خود را بخواند.
مرحوم مجتهدی در انتها می گوید:شما به مسجد رفته اید و امام جماعت دیر می کند.شما خیال می کنید که وی امروز برای اقامه نماز نمی آید و نماز را فرادا می خوانید که ناگهان امام جماعت خود را به مسجد می رساند.در اینجا مستحب است شما نماز را یکبار دیگر بخوانید.

منبع:کتاب احسن الحدیث ص177

مجید  رجایینوشته . لینک . به قلم مجید رجایی در 11 امرداد 1396 ساعت 12:24

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام