زاهدی ریاکاربه میهمانی پادشاه دعوت شد .نمازش را طولانی تر از همیشه خواندوغذایش کمترازهمیشه . وقتی به خانه برگشت دوباره غذا خورد .همسرش به او گفت نمازت راهم باید دوباره بخوانی!!!!
دسته ها: اهمیت نماز ,

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 30 مهر 1396 ساعت 22:05

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام