هر کس عادت به تاخیر نمازها کرده است:
خود را برای تاخیر در همه ی امور زندگی آماده کند؛
تاخیر در ازدواج، تاخیر در اشتغال ، تاخیر در تولداولاد ، تاخیر در سلامتی وعافیت!
هر قدر که امور نمازت منظم باشد
امور زندگیت هم تنظیم خواهد شد!
مگر نمیدانی که رستگاری و سعادت با نماز قرین گشته است؟!
دسته ها: دعوت به نماز ,

جبهه تبلیغی عترتی هانوشته . لینک . به قلم جبهه تبلیغی عترتی ها در 24 تیر 1396 ساعت 23:51

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام