نماز من بهتر است یا نماز این ربات؟
گاهی برای طرح مساله در کلاس هایم از این فیلم استفاده می کنم. و بعد از فیلم می پرسم:
با توجه به آرامش و سکون این ربات در حین انجام قسمت های مختلف نماز، تجوید و قرائت صحیح، استفاده ربات از سجاده و تربت سیدالشهدا، رعایت قبله و بسیاری از آداب دیگر نماز،
آیا نماز این ربات صحیح است؟ فرق نماز ما با این ربات در چیست؟ روح نماز چیست؟

محمد صالحی عارفنوشته . لینک . به قلم محمد صالحی عارف در 11 تیر 1396 ساعت 11:39

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام