حس رازگویی<br />
وقتي دلتنگ می‌شویم، اين پيامها را دريافت مي كنيم:<br />
1)	احساس می‌کنیم حرف‌هایی داریم که باید به کسی بگوییم.<br />
2)	احساس می‌کنیم حرف‌هایی داریم که دیگران ندارند.<br />
3)	احساس می‌کنیم حرف‌هایی داریم که به هرکسی نمی‌توانیم بگوییم.<br />
4)	احساس می‌کنیم کسی می‌تواند حرف‌های ما را بشنود که ما را بشناسد و دوست بدارد، مهربان، شفیق، لطیف،غنی و بی نیاز باشد.<br />
راهكارهای پرورش حس رازگویی:<br />
ما می‌توانیم با، باز گویی درد دل با خدا، نمایش ونگارش مناجات‌ها، جهت دهی دل‌تنگی‌ها، ایجاد فضای راز ونیاز و مطالعه دل‌نوشته‌ها‌، احساس رازگویی و درد دل با خدا را تقویت کنیم.حس رازگویی
وقتي دلتنگ می‌شویم، اين پيامها را دريافت مي كنيم:
1) احساس می‌کنیم حرف‌هایی داریم که باید به کسی بگوییم.
2) احساس می‌کنیم حرف‌هایی داریم که دیگران ندارند.
3) احساس می‌کنیم حرف‌هایی داریم که به هرکسی نمی‌توانیم بگوییم.
4) احساس می‌کنیم کسی می‌تواند حرف‌های ما را بشنود که ما را بشناسد و دوست بدارد، مهربان، شفیق، لطیف،غنی و بی نیاز باشد.
راهكارهای پرورش حس رازگویی:
ما می‌توانیم با، باز گویی درد دل با خدا، نمایش ونگارش مناجات‌ها، جهت دهی دل‌تنگی‌ها، ایجاد فضای راز ونیاز و مطالعه دل‌نوشته‌ها‌، احساس رازگویی و درد دل با خدا را تقویت کنیم.
دسته ها: دعوت به نماز ,

محمد کاظمینوشته . لینک . به قلم محمد کاظمی در 27 فروردین 1396 ساعت 15:24

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام