حس پناه جویی<br />
وقتی خطری مارا تهدید می‌کند، اين پيامها را دريافت مي كنيم:<br />
1)	احساس می‌کنیم کسی هست که به ما کمک کند و مارا نجات دهد.<br />
2)	احساس می‌کنیم کسی می تواند به ما کمک کند و ما را نجات دهد که خطر را بشناسد، ما را بشناسد و دوست بدارد، قدرت دفع خطر را داشته باشد<br />
3)	احساس می‌کنیم هر چه خطر بزرگتر باشد باید پناه دهنده داناتر و قویتر باشد<br />
4)	احساس می‌کنیم حیات ما مرحون لطف پناه دهنده است.<br />
راهكار پرورش حس پناه جویی:<br />
ما می‌توانیم با تبیین خطرات، شمارش خطرات، نمایش خطرات و یادآوری خطرات، احساس پناه جویی از خدا را پرورش دهیم.حس پناه جویی
وقتی خطری مارا تهدید می‌کند، اين پيامها را دريافت مي كنيم:
1) احساس می‌کنیم کسی هست که به ما کمک کند و مارا نجات دهد.
2) احساس می‌کنیم کسی می تواند به ما کمک کند و ما را نجات دهد که خطر را بشناسد، ما را بشناسد و دوست بدارد، قدرت دفع خطر را داشته باشد
3) احساس می‌کنیم هر چه خطر بزرگتر باشد باید پناه دهنده داناتر و قویتر باشد
4) احساس می‌کنیم حیات ما مرحون لطف پناه دهنده است.
راهكار پرورش حس پناه جویی:
ما می‌توانیم با تبیین خطرات، شمارش خطرات، نمایش خطرات و یادآوری خطرات، احساس پناه جویی از خدا را پرورش دهیم.
دسته ها: دعوت به نماز ,

محمد کاظمینوشته . لینک . به قلم محمد کاظمی در 27 فروردین 1396 ساعت 15:18

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام