حس ستایشگری و دعوت به نماز<br />
وقتي در برابر عظمت يا زيبايي قرار مي گيريم، اين پيامها را دريافت مي كنيم:<br />
1) از عظمت و زيبايي لذت مي بريم.<br />
2) در برابر آفریننده آن اثر بزرگ و زیبا احساس تواضع و فروتنی می‌کنیم.<br />
3) دوست داريم خود را به آفريننده آن اثر بزرگ و زيبا نزديك كنيم.<br />
4) خود را موظف مي دانيم كه عظمت و زيبايي را ستايش كنيم.<br />
5) دوست داريم خود نيز به گونه‌اي خالق عظمت و زيبايي شويم.<br />
6) دوست داریم باز هم زیبایی‌ها و عظمت های جدیدی را مشاهده کنیم.<br />
راهكارهای پرورش روحیه ستایشگری:<br />
ما می‌توانیم، با یاد آوری زیبایی‌ها وعظمت‌ها، با شمارش زیبایی‌ها و عظمت‌ها، با نمایش زیبایی‌ها و عظمت‌ها، با تبیین زیبایی‌ها و عظمت‌ها، احساس ستایشگری از خدا را پرورش دهیم و به او بفهمانیم که بهترین ستایش خداوند نماز است.حس ستایشگری و دعوت به نماز
وقتي در برابر عظمت يا زيبايي قرار مي گيريم، اين پيامها را دريافت مي كنيم:
1) از عظمت و زيبايي لذت مي بريم.
2) در برابر آفریننده آن اثر بزرگ و زیبا احساس تواضع و فروتنی می‌کنیم.
3) دوست داريم خود را به آفريننده آن اثر بزرگ و زيبا نزديك كنيم.
4) خود را موظف مي دانيم كه عظمت و زيبايي را ستايش كنيم.
5) دوست داريم خود نيز به گونه‌اي خالق عظمت و زيبايي شويم.
6) دوست داریم باز هم زیبایی‌ها و عظمت های جدیدی را مشاهده کنیم.
راهكارهای پرورش روحیه ستایشگری:
ما می‌توانیم، با یاد آوری زیبایی‌ها وعظمت‌ها، با شمارش زیبایی‌ها و عظمت‌ها، با نمایش زیبایی‌ها و عظمت‌ها، با تبیین زیبایی‌ها و عظمت‌ها، احساس ستایشگری از خدا را پرورش دهیم و به او بفهمانیم که بهترین ستایش خداوند نماز است.
دسته ها: دعوت به نماز ,

محمد کاظمینوشته . لینک . به قلم محمد کاظمی در 21 فروردین 1396 ساعت 12:53

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام