موضوع :	امان نامه الهی برای نمازگزار	<br />
پیامبر: خداى تبارك و تعالى فرشته اي دارد بنام سخائيل‏ كه وقت هر نمازى امان نامه (بشارتنامه ای) براى نمازگزاران از خداوند دريافت ميكند صبح كه مؤمنان برمی خيزند و وضو میگیرند و نماز صبح می خوانند امان نامه ای از خداى عز و جل براى آنها می گيرد كه در آن نوشته است منم خداى باقى ای بندگان شما را در پناه خود دارم و وحفظ می کنم ، بعزت خودم شما را وا نمی گذارم و گناهان شما تا ظهربخشیده شد و وقتی ظهر نماز می خوانند امان نامه دومى از خدا براى آنها می گيرد كه در آن نوشته منم خداى توانا ای بندگان سيئات شما را به حسنات تبدیل كردم و گناهان شما را بخشیدم و شما را با رضایت خود در دار الجلال وارد كردم وقت عصر كه نماز خواندند امان نامه سومى از خدا براى آنها بگيرد كه نوشته منم خداى جليل ای بندگان بدن هاى شما را بر آتش جهنم حرام كردم و شما را در سرای ابرار جای دادم ابرار در آوردم شر موجودات بد را از شما دور کردم وقت نماز مغرب كه نماز خواندند از خداى عز و جل امان نامه چهارمى می گيرد كه در آن نوشته منم خداى جبار كبير متعال ای بندگان فرشتگانم رضايتمند از طرف شما بالا آمدند و بر من لازم است كه شما را خشنود كنم و روز قيامت آرزوى شما را بر آورم، وقتی نماز عشارا خواندند امان نامه پنجمى از خداى عز و جل براى آنها می گيرد كه در آن نوشته‏ است براستى منم خدائى كه جز من معبود حقى نيست و پروردگارى جز من نیست ای بندگان در خانه‏هاى خود وضو گرفتید و بخانه من ( مسجد )آمديد ذکر مرا گفتید و حق مرا شناختيد و فرائضم را انجام دادید  اى سخائيل با فرشتگان ديگرگواه باش كه من از آنها راضيم و سخائيل هر شب پس از نماز عشاء سه بار ندا می دهدكه اى فرشتگان خدا براستى خداى تبارك و تعالى نمازگزاران يگانه پرست را آمرزيد و براى ادامه دادن به اين عمل دعا می كند و هر بنده خدا یی كه موفق به نماز شب شود از روى اخلاص وضوی كامل بگيرد وبراى خدا و به نيت درست و دل سالم و تن خاشع و چشم گريان نماز بگذارد خداى تبارك و تعالى پشت سرش نه صف فرشته قرار می دهد كه تعداد هر صف را جز خدا کسی نمی داند يك سر این صف ها در مشرق است وسر دیگرش در مغرب ووقتی نماز شبش تمام شود شود به تعداد آن فرشتگان  براي او درجات قرارداده می شود منصور يكى از راويان حديث می گويد وقتی ربيع بن بدر اين حديث را نقل مي كرد مي گفت: اى غافل جا نمانی از دريافت اين كرم الهى و از بیدارشدن درشب و درك اين ثواب جزيل و اين كرامت الهی جا نمانی . <br />
نکته ها وپیامها	:<br />
یکی از آثار نماز دریافت بشارت نامه از جانب خدا مبنی برآمرزش گناه ودرجات الهی است. <br />
این آثاربرای کسی است که همه نمازهای یومیه را انجام دهد واین روایت به آن معنا نیست که اگر کسی هر روز فقط نماز صبح بخواند حتما امان نامه اول را دریافت می کند یا فقط نماز عشا بخواند فقط امان نامه پنجم را دریافت می کند زیرا وقتی ترک عمدی بقیه نماز ها گناه کبیره است و عذاب دارد در واقع آن امان نامه محقق نمی شود بنابراین منظور نمازگزاری است که اهل نماز است و گاهی ممکن است از او گناهی صادر شود واین نماز ها موجب آمرزش گناهان او می شود .<br />
موضوع : امان نامه الهی برای نمازگزار
پیامبر: خداى تبارك و تعالى فرشته اي دارد بنام سخائيل‏ كه وقت هر نمازى امان نامه (بشارتنامه ای) براى نمازگزاران از خداوند دريافت ميكند صبح كه مؤمنان برمی خيزند و وضو میگیرند و نماز صبح می خوانند امان نامه ای از خداى عز و جل براى آنها می گيرد كه در آن نوشته است منم خداى باقى ای بندگان شما را در پناه خود دارم و وحفظ می کنم ، بعزت خودم شما را وا نمی گذارم و گناهان شما تا ظهربخشیده شد و وقتی ظهر نماز می خوانند امان نامه دومى از خدا براى آنها می گيرد كه در آن نوشته منم خداى توانا ای بندگان سيئات شما را به حسنات تبدیل كردم و گناهان شما را بخشیدم و شما را با رضایت خود در دار الجلال وارد كردم وقت عصر كه نماز خواندند امان نامه سومى از خدا براى آنها بگيرد كه نوشته منم خداى جليل ای بندگان بدن هاى شما را بر آتش جهنم حرام كردم و شما را در سرای ابرار جای دادم ابرار در آوردم شر موجودات بد را از شما دور کردم وقت نماز مغرب كه نماز خواندند از خداى عز و جل امان نامه چهارمى می گيرد كه در آن نوشته منم خداى جبار كبير متعال ای بندگان فرشتگانم رضايتمند از طرف شما بالا آمدند و بر من لازم است كه شما را خشنود كنم و روز قيامت آرزوى شما را بر آورم، وقتی نماز عشارا خواندند امان نامه پنجمى از خداى عز و جل براى آنها می گيرد كه در آن نوشته‏ است براستى منم خدائى كه جز من معبود حقى نيست و پروردگارى جز من نیست ای بندگان در خانه‏هاى خود وضو گرفتید و بخانه من ( مسجد )آمديد ذکر مرا گفتید و حق مرا شناختيد و فرائضم را انجام دادید اى سخائيل با فرشتگان ديگرگواه باش كه من از آنها راضيم و سخائيل هر شب پس از نماز عشاء سه بار ندا می دهدكه اى فرشتگان خدا براستى خداى تبارك و تعالى نمازگزاران يگانه پرست را آمرزيد و براى ادامه دادن به اين عمل دعا می كند و هر بنده خدا یی كه موفق به نماز شب شود از روى اخلاص وضوی كامل بگيرد وبراى خدا و به نيت درست و دل سالم و تن خاشع و چشم گريان نماز بگذارد خداى تبارك و تعالى پشت سرش نه صف فرشته قرار می دهد كه تعداد هر صف را جز خدا کسی نمی داند يك سر این صف ها در مشرق است وسر دیگرش در مغرب ووقتی نماز شبش تمام شود شود به تعداد آن فرشتگان براي او درجات قرارداده می شود منصور يكى از راويان حديث می گويد وقتی ربيع بن بدر اين حديث را نقل مي كرد مي گفت: اى غافل جا نمانی از دريافت اين كرم الهى و از بیدارشدن درشب و درك اين ثواب جزيل و اين كرامت الهی جا نمانی .
نکته ها وپیامها :
یکی از آثار نماز دریافت بشارت نامه از جانب خدا مبنی برآمرزش گناه ودرجات الهی است.
این آثاربرای کسی است که همه نمازهای یومیه را انجام دهد واین روایت به آن معنا نیست که اگر کسی هر روز فقط نماز صبح بخواند حتما امان نامه اول را دریافت می کند یا فقط نماز عشا بخواند فقط امان نامه پنجم را دریافت می کند زیرا وقتی ترک عمدی بقیه نماز ها گناه کبیره است و عذاب دارد در واقع آن امان نامه محقق نمی شود بنابراین منظور نمازگزاری است که اهل نماز است و گاهی ممکن است از او گناهی صادر شود واین نماز ها موجب آمرزش گناهان او می شود .
دسته ها: اهمیت نماز ,

ابوالفضل جعفری پورنوشته . لینک . به قلم ابوالفضل جعفری پور در 20 فروردین 1396 ساعت 14:55

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام