أ‌.	خودشناسی<br />
انسان وقتی با کمالات بالقوه گوهر وجود خود آشناشود، یا وقتی نقطه ضعف های خود را بشناسد و متوجه خطراتی که انسانیت او را تهدید می کند بشود، به خوبی در می یابد که نیاز به راهکاری دارد که در سایه آن از منجلاب خطرات و نواقص وجودی خود نجات یابد و به سمت کمالات بی پایان پیش رویش اوج گیرد، و مسلم است که در این میان نماز نقش اساسی دارد، پس خودشناسی یکی از بهترین راهکارهای دعوت به نماز است.<br />
أ‌. خودشناسی
انسان وقتی با کمالات بالقوه گوهر وجود خود آشناشود، یا وقتی نقطه ضعف های خود را بشناسد و متوجه خطراتی که انسانیت او را تهدید می کند بشود، به خوبی در می یابد که نیاز به راهکاری دارد که در سایه آن از منجلاب خطرات و نواقص وجودی خود نجات یابد و به سمت کمالات بی پایان پیش رویش اوج گیرد، و مسلم است که در این میان نماز نقش اساسی دارد، پس خودشناسی یکی از بهترین راهکارهای دعوت به نماز است.
دسته ها: دعوت به نماز ,

محمد کاظمینوشته . لینک . به قلم محمد کاظمی در 15 فروردین 1396 ساعت 15:33

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام