دعا و فشار خون

دانشمندان واحد پزشکی دانشگاه دوک با ارزیابی تاثیر حضور هفتگی در مراسم دعا و نیایش بر فشارخون 400 سـالمند، به ایـن نتیجه پی بردند که سـالمندانی که به طور هفتگی در مراسم مذهبی شرکت داشـته اند و کتاب مقدس خود را مطالعه میکردند، دارای #فشارخون پایین تری نسـبت به افراد دیگر هستند.

منبع:
foghamoz.ir/product/doctv/

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 1 اسفند 1402 ساعت 14:53

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام