می خوایی بدونی هدف نهایی از خلق تو چیه و راه رسیدن به اون هدف کدوم هست؟!<br />
قرآن کریم می فرماید هدف از آفرینش انسان عبادت است<br />
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون<br />
اما حواسمون باشه عبادت هدف نهایی از خلقت نیست، بلکه هدف نهایی رسیدن به سعادت دنیایی وآخرتی انسان و رسیدن به مقام خلیفه الهی است<br />
برای رسیدن به این مقام راهی جز عبادت وبندگی نیست<br />
وان اعبدونی هذا صراط مستقیم<br />
از این تعبیر می توان فهمید که عبادت راه راست رسیدن به هدف نهایی است<br />
از طرفی روح همه عبادات، یادخدا (ذکر الله) است<br />
یادخدا دو اثر مهم دارد :۱-گام اول حرکت ، رشد وسلوک است که دل را از اخلاق های زشت و اعمال بد پاک می کند <br />
۲-گام دوم نورانی ساختن دل است که زمینه انعکاس معارف شهودی و دستیابی انسان به قله رسیدن به یقین را فراهم می کند<br />
نماز کاملترین جلوه عبادت است که خدای متعال می فرماید: اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلواه لذکری<br />
پس نماز کاملترین وجامع ترین راه رسیدن به هدف نهایی خلقت است.<br />
در خانه اگر کس است یک حرف بس است<br />
والسلاممی خوایی بدونی هدف نهایی از خلق تو چیه و راه رسیدن به اون هدف کدوم هست؟!
قرآن کریم می فرماید هدف از آفرینش انسان عبادت است
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
اما حواسمون باشه عبادت هدف نهایی از خلقت نیست، بلکه هدف نهایی رسیدن به سعادت دنیایی وآخرتی انسان و رسیدن به مقام خلیفه الهی است
برای رسیدن به این مقام راهی جز عبادت وبندگی نیست
وان اعبدونی هذا صراط مستقیم
از این تعبیر می توان فهمید که عبادت راه راست رسیدن به هدف نهایی است
از طرفی روح همه عبادات، یادخدا (ذکر الله) است
یادخدا دو اثر مهم دارد :۱-گام اول حرکت ، رشد وسلوک است که دل را از اخلاق های زشت و اعمال بد پاک می کند
۲-گام دوم نورانی ساختن دل است که زمینه انعکاس معارف شهودی و دستیابی انسان به قله رسیدن به یقین را فراهم می کند
نماز کاملترین جلوه عبادت است که خدای متعال می فرماید: اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلواه لذکری
پس نماز کاملترین وجامع ترین راه رسیدن به هدف نهایی خلقت است.
در خانه اگر کس است یک حرف بس است
والسلام

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 18 آذر 1400 ساعت 09:54

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام