وقت نماز مختص او<br />
<br />
نبی اکرم هنگام نماز می‌فرمودند: «ارحنا یا بلال». یعنی ای بلال! وقت نماز است، بیا و ما را راحت کن!<br />
وقت نماز،  باید متوجه پروردگار باشی.<br />
«اذا قام العبد المومن فی صلاته نظر الله عز و جل الیه او اقبل الله علیه حتی ینصرف». وقتی بنده مؤمن به نماز می‌ایستد، پروردگار به او نظر می‌کند، به او اقبال می‌کند. «المصلی یناجی ربه». نمازگزار با پروردگار مناجات می‌کند.<br />
«واخللته الرحمه من فوق راسه الی افق السماء». در حال نماز، رحمت پروردگار بر سر شما می‌بارد.<br />
«و الملائکه تحفه من حوله الی افق السماء». فرشتگان هم در حال نماز اطراف شما را می‌گیرند و یاری‌تان می‌کنند و برایتان دعا می‌کنند، برایتان استغفار می‌کنند. عجب موقعیتی است!<br />
«و وکل الله به ملکا قائما علی راسه یقول له ایها المصلی لو تعلم من ینظر الیک و من تناجی ما التفت و لازلت من موضعک ابداً». یک ملکی هم بالای سر من می‌ایستد و می‌گوید: اگر می‌دانستی که چه وجودی به تو نگاه می‌کند و چه کسی نظر رحمت به تو دارد، به جایی توجه نمی‌کردی و اگر می‌دانستی که با چه کسی مناجات می‌کنی، هرگز از جایت تکان نمی‌خوردی.<br />
یک نماز ظاهری داریم که ساقط کننده تکلیف است و یک نمازی هم داریم که نهی از فحشاء و منکر می‌کند که حضور قلب و توجه می‌خواهد.<br />
مع ذلک شخصی عرضه داشت: یا رسول الله! شخصی هست که دزدی می‌کند، بعضی کارهای بد می‌کند، ولی نماز هم می‌خواند! حضرت فرمودند: ان شاء الله این نماز، او را از آن کارهای بد جدا می‌کند.<br />
وقت نماز با خداوقت نماز مختص او

نبی اکرم هنگام نماز می‌فرمودند: «ارحنا یا بلال». یعنی ای بلال! وقت نماز است، بیا و ما را راحت کن!
وقت نماز، باید متوجه پروردگار باشی.
«اذا قام العبد المومن فی صلاته نظر الله عز و جل الیه او اقبل الله علیه حتی ینصرف». وقتی بنده مؤمن به نماز می‌ایستد، پروردگار به او نظر می‌کند، به او اقبال می‌کند. «المصلی یناجی ربه». نمازگزار با پروردگار مناجات می‌کند.
«واخللته الرحمه من فوق راسه الی افق السماء». در حال نماز، رحمت پروردگار بر سر شما می‌بارد.
«و الملائکه تحفه من حوله الی افق السماء». فرشتگان هم در حال نماز اطراف شما را می‌گیرند و یاری‌تان می‌کنند و برایتان دعا می‌کنند، برایتان استغفار می‌کنند. عجب موقعیتی است!
«و وکل الله به ملکا قائما علی راسه یقول له ایها المصلی لو تعلم من ینظر الیک و من تناجی ما التفت و لازلت من موضعک ابداً». یک ملکی هم بالای سر من می‌ایستد و می‌گوید: اگر می‌دانستی که چه وجودی به تو نگاه می‌کند و چه کسی نظر رحمت به تو دارد، به جایی توجه نمی‌کردی و اگر می‌دانستی که با چه کسی مناجات می‌کنی، هرگز از جایت تکان نمی‌خوردی.
یک نماز ظاهری داریم که ساقط کننده تکلیف است و یک نمازی هم داریم که نهی از فحشاء و منکر می‌کند که حضور قلب و توجه می‌خواهد.
مع ذلک شخصی عرضه داشت: یا رسول الله! شخصی هست که دزدی می‌کند، بعضی کارهای بد می‌کند، ولی نماز هم می‌خواند! حضرت فرمودند: ان شاء الله این نماز، او را از آن کارهای بد جدا می‌کند.
وقت نماز با خدا

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 31 امرداد 1400 ساعت 11:25

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام