بدین وسیله از جهاد فرهنگی حضرت حجت الاسلام آیتی در ایام مدیریت ایشان بر مرکز تخصصی نماز، تقدیر و قدردانی می‌گردد.<br />
امید است از تجربیات و توان جهادی ایشان در سنگری دیگر استفاده شود.<br />
از طرف جمعی از استاتید مرکز تخصصی نمازبدین وسیله از جهاد فرهنگی حضرت حجت الاسلام آیتی در ایام مدیریت ایشان بر مرکز تخصصی نماز، تقدیر و قدردانی می‌گردد.
امید است از تجربیات و توان جهادی ایشان در سنگری دیگر استفاده شود.
از طرف جمعی از استاتید مرکز تخصصی نماز

هادی عجمینوشته . لینک . به قلم هادی عجمی در 26 شهریور 1399 ساعت 18:28

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام