نماز و وقت شناسي...

«فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون ، و له الحمد في السموات و الارض و عشيا و حين تظهرون»

پس (به فكر آن روز بزرگ باشيد) خدا را هنگام شام و صبحگاه در نماز مغرب و صبح تسبيح و ستايش بگوييد و سپاس اهل عالم در آسمانها و زمين مخصوص اوست و شما نيز در تاريكي شب و نيمه روز (در نماز عشاء و ظهر و عصر) به ستايش او مشغول شويد .

روم آيات 17 و 18

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:09

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام