ارتباط کانون های مساجد با اصلاح سبک زندگی

خبرگزاری شبستان: حجت الاسلام عجمی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی کانون های فرهنگی هنری مساجد برای کمک به پروسه اصلاح سبک زندگی افراد، گفت: این کانون ها می توانند زمینه معرفی کالای ایرانی و حمایت از آن را در جامعه فراهم کنند.

حجت الاسلام هادی عجمی، عضو هیات علمی مرکز تخصصی نماز در گفت و گو با خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان در پاسخ به این سوال که کانون های فرهنگی و هنری مساجد در زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی چه نقشی می توانند ایفا کنند، اظهار کرد: سبک زندگی وابسته به تربیت جامع افراد است زیرا یک زمان فرد در ساحت مشخص عبادی تربیت می شود که در این رویکرد، تنها نماز و اعتقادات فرد تقویت و تربیت می گردد اما سبک زندگی تمام ساحت های زندگی فرد اعم از اعتقادی، اخلاقی، عبادی، سیاسی ، اجتماعی، عقلی، تفکری و فرهنگی فرد را شامل می شود.وی اضافه کرد: یک مسجد، یک کانون فرهنگی هنری و یا یک مربی فعال برای تاثیرگذاری در سبک زندگی یک فرد باید برای تمام ساحت های تربیتی وی برنامه ریزی داشته باشد و اگر تنها برای یک بخش از زندگی مانند ساحت عبادی با اجرای برنامه نماز، قرائت دعا و بیان احکام برنامه داشته باشد، در همان بعد تاثیرگذار خواهد بود و نمی تواند سبک زندگی را تغییر دهد.عجمی با اشاره به اینکه یک کانون فعال باید در تمام زمینه های تربیتی برنامه داشته باشد، تصریح کرد: در حوزه عبادی یک کانون فعال باید آموزش های لازم را ارائه دهد و به صورت عملی حتی یک برنامه نماز جمعه با اعضای خود داشته باشد، همچنین در بعد سیاسی نیز باید این کانون، تحلیل سیاسی ارائه دهد و قدرت تحلیل کردن را نیز به دانش آموز خود ارائه کند.عضو عیات علمی مرکز تخصصی نماز ادامه داد: باتوجه به گرایش شدید نوجوانان و جوانان به رسانه های نوین و جذاب، سرانه مطالعه این افراد کاهش یافته و قدرت تمرکز و فکر کردن از این افراد سلب شده است لذا یک کانون فعال باید در حوزه تربیت عقلی نیز برنامه ریزی داشته باشد.سه روش پیشنهادی برای اصلاح سبک زندگی توسط کانون های مساجدوی با اشاره به اینکه مربیان کانون های فرهنگی و هنری باید به سه روش شناختی و بینشی، انگیزشی و رفتاری در اصلاح سبک زندگی مخاطبان خود توجه کنند، ابراز کرد: برای ارتقاء تربیت عبادی مخاطبان تنها نباید به افزایش شناخت آنان نسبت به احکام و اعمال عبادی توجه کنیم بلکه باید در حوزه انگیزشی و رفتاری نیز متمرکز شد.عجمی ادامه داد: برای مثال در اصلاح سبک زندگی دانش آموزان باید روی بعد انگیزشی آنان برنامه ریزی کرد و برای این امر باید موانع رشد انگیزه را نیز شناسایی کرد، بطور مثال ممکن است یک جوان آثار خواندن نماز را بداند اما به جهت انجام گناه، توفیق خواندن نداشته باشد لذا باید موانع را شناسایی و در صورت امکان برطرف کرد.این کارشناس سبک زندگی اسلامی اضافه کرد: گاهی انسان بهترین برنامه را دارد اما به موانع توجه نمی کند لذا اثربخشی لازم را به دست نمی آورد؛ لذا بهترین راه شناسایی موانع برای اصلاح سبک زندگی دانش آموزان توجه به خانواده است که اکثرا ریشه مشکلات در آن است و لازمه حل این موارد نیز برقراری ارتباط کانون و مسجد با خانواده ها است.وی با ارائه پیشنهاداتی برای برقراری ارتباط کانون های فرهنگی هنری مساجد با خانواده ها، تاکید کرد: کانون ها با برقراری جلساتی می توانند ارتباط خود را با خانواده ها برقرار و موانع را ریشه یابی کنند و اگر برقراری این جلسات به دلیل عدم حضور خانواده ها مثمرثمر نبود، می توانند هیئت های خانگی تشکیل دهند تا خانواده ها را با برنامه های کانون ها مرتبط کنند.نقش مساجد و کانون ها در ترویج فرهنگ خرید کالای ایرانیعجمی در پاسخ به این سوال که مساجد و کانون های فرهنگی و هنری آنان در زمینه ترویج خرید کالاهای ایرانی به عنوان یک مولفه مهم سبک زندگی اسلامی و ایرانی چه نقشی می توانند ایفا کنند؟، گفت: برای این امر نیز کانون ها باید در هر سه حوزه شناختی و بینشی، انگیزشی و رفتاری برنامه ریزی کنند که در گام اول برای شناخت، مساجد و کانون ها می توانند تولیدات خوب ایرانی را معرفی کنند.عضو هیات علمی مرکز تخصصی نماز با اشاره به اینکه عدم شناخت تولیدات خوب ایرانی یکی از مشکلات بارز در زمینه خرید این کالاهاست، تصریح کرد: در گام دوم باید انگیزه افراد و خانواده ها را جذب کرد و روی بُعد بیگانه پرستی برخی خانواده ها کار و هویت ایرانی آنان را تقویت کرد.وی تاکید کرد: در بعد رفتاری نیز مساجد و کانون های آن می توانند به توزیع کالاهای خوب ایرانی بپردازند و در صورت امکان فضایی را در مسجد به عرضه این کالاها اختصاص دهند تا این کالاها معرفی شده و به فروش برسند.عجمی با اشاره به اینکه فضای مسجد امروز متاسفانه تنها به برنامه های عبادی اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در زمان پیامبر(ص) مسجد محل عقد و ازدواج، مشاوره، قضاوت و ... بود و امروز نیز مساجد باید در زمینه مطالبه حمایت از کالای ایرانی مقام معظم رهبری گام های اساسی بردارند.

هادی عجمینوشته . لینک . به قلم هادی عجمی در 23 فروردین 1399 ساعت 21:36

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام