دستور به اقامه نماز دستور به تفکر جهانی است.<br />
مدتی است دولت هند با تصویب لایحه ای مسلمانان این کشور را از رسمیت ساقط کرده است در این مصوبه به دومطلب اشاره شده است<br />
۱-سلب تابعیت از دو میلیون مسلمان ساکن در این کشور<br />
۲- تابعیت فقط به غیر مسلمانان در این کشور داده می شود<br />
در پی تصویب این لایحه مسلمانان جهت اعتراض به خیابانها آمدند ولی با گروه افراطی درگیر ومتاسفانه پلیس هند هم در کنار افراطیون همچنان جان مسلمانان را می گیرد.<br />
این انقلاب و رهبری را قدر بدانیم به یقین امثال بنده توان شکنجه را بدلیل داشتن محبت امیرالمونین ندارند.<br />
نمیدانم اگر در این موقعیت قرار بگیرم محبت امیرالمومنین را به چند روپیه خواهم فروخت.<br />
قدردان این مملکت ورهبری باشیم.<br />
اقامه کنندگان نماز نمی تواند نسبت به مسایل اینگونه بی تفاوت باشد.<br />
بیایید رسانه باشیم.<br />
به امید ظهور منجی دستور به اقامه نماز دستور به تفکر جهانی است.
مدتی است دولت هند با تصویب لایحه ای مسلمانان این کشور را از رسمیت ساقط کرده است در این مصوبه به دومطلب اشاره شده است
۱-سلب تابعیت از دو میلیون مسلمان ساکن در این کشور
۲- تابعیت فقط به غیر مسلمانان در این کشور داده می شود
در پی تصویب این لایحه مسلمانان جهت اعتراض به خیابانها آمدند ولی با گروه افراطی درگیر ومتاسفانه پلیس هند هم در کنار افراطیون همچنان جان مسلمانان را می گیرد.
این انقلاب و رهبری را قدر بدانیم به یقین امثال بنده توان شکنجه را بدلیل داشتن محبت امیرالمونین ندارند.
نمیدانم اگر در این موقعیت قرار بگیرم محبت امیرالمومنین را به چند روپیه خواهم فروخت.
قدردان این مملکت ورهبری باشیم.
اقامه کنندگان نماز نمی تواند نسبت به مسایل اینگونه بی تفاوت باشد.
بیایید رسانه باشیم.
به امید ظهور منجی

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 12 اسفند 1398 ساعت 17:46

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام