سوره مبارکه حمد درس کامل زندگی است<br />
اگر خانواده ها به مفاهیم سوره حمد عمل کنند تمام مشکلات فرهنگی و اقتصادی و همچنین اختلافات خانوادگی از بین رفته وحتی آسیبهای اجتماعی مانند طلاق ودر گیریهای خانوادگی به حد اقل می رسدسوره مبارکه حمد درس کامل زندگی است
اگر خانواده ها به مفاهیم سوره حمد عمل کنند تمام مشکلات فرهنگی و اقتصادی و همچنین اختلافات خانوادگی از بین رفته وحتی آسیبهای اجتماعی مانند طلاق ودر گیریهای خانوادگی به حد اقل می رسد

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 6 اسفند 1398 ساعت 10:59

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام