الحمد لله رب العالمین<br />
یک واژه الهی می باشد ولکن تکرار آن در زندکی اشاره به مطلب  قابل توجهی دارد<br />
من و شما هم به اندازه توان خودمان نسبت به دیگران قدرت شکر گزاری داشته باشیم<br />
اگر کسی کاری برایمان انجام می دهد با کمال خضوع به او بگوییم دست شما درد نکنه ، تشکر می کنمالحمد لله رب العالمین
یک واژه الهی می باشد ولکن تکرار آن در زندکی اشاره به مطلب قابل توجهی دارد
من و شما هم به اندازه توان خودمان نسبت به دیگران قدرت شکر گزاری داشته باشیم
اگر کسی کاری برایمان انجام می دهد با کمال خضوع به او بگوییم دست شما درد نکنه ، تشکر می کنم

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 6 اسفند 1398 ساعت 10:55

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام