حجت الاسلام مهدی سودمند<br />
تکرار جمله بسم الله الرحمن الرحیم می خواهد دوصفت الهی را برای اهل زمین متذکر شود<br />
۱- بخشنده بودن <br />
۲- مهربان بودن نسبت به یکدیگرحجت الاسلام مهدی سودمند
تکرار جمله بسم الله الرحمن الرحیم می خواهد دوصفت الهی را برای اهل زمین متذکر شود
۱- بخشنده بودن
۲- مهربان بودن نسبت به یکدیگر

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 6 اسفند 1398 ساعت 10:51

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام