در طول روز؛<br />
چند بار آرامشت رو از دست میدی؟<br />
چند بار نگران میشی؟ <br />
چند بار عصبانی میشی؟<br />
<br />
خدا<br />
يه چتر برای قلبت باز کرده،<br />
تا روزی پنج بار،زیرش پناه بگیری،<br />
و آروم بشیدر طول روز؛
چند بار آرامشت رو از دست میدی؟
چند بار نگران میشی؟
چند بار عصبانی میشی؟

خدا
يه چتر برای قلبت باز کرده،
تا روزی پنج بار،زیرش پناه بگیری،
و آروم بشی

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 29 آبان 1398 ساعت 06:33

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام