«وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ؛ بخوانید خدا را از سر اخلاص و در هر عبادت رو به سوی او آرید». (اعراف: 29)<br />
<br />
خاطره ای شیرین با حضرت استادقرائتی (ادم الله ظله الشریف)<br />
<br />
روز چهارشنبه 23 آبان 1397 توفیق از جانب حضرت حقتعالی عنایت شد که به همراه پسرم محمد جواد که 9 بهار زیبا از عمر او می گذرد <br />
به دیدار استادی که جنس او از اخلاص است برسیم <br />
اصرار این پسر 9 ساله ام که مرا در این دیدار همراهی می کرد غرق در فکر و تأملم فرو برد <br />
می خواست دست استاد را به تبرک بوسه زند <br />
و به آرزویش رسید <br />
و بعد از دیدار نگاه من به چهره این پسر 9 ساله ام افتاد دیدم او غرق در نشاط است<br />
از او علت نشاط را پرسیدم ؟<br />
گفت : بابا جون بهترین لحظه عمرم می دانی چه لحظه ای بوده؟<br />
گفتم عزیزم کدام لحظه ؟<br />
گفت : همان لحظه که بوسه بر دستان استادت زدم دست دیگرش رابر سر من کشید آن لحظه را با دنیا عوض نمی کنم <br />
با خود به فکر فرو رفتم و در نهان خود با خویشتن به سخن در آمدم :<br />
گفتم : <br />
چه اکسیری در وجود این شخصیت نهفته است که اینگونه بر دلها تاثیر می گذارد؟<br />
آنموقع فهمیدم :<br />
.<br />
.<br />
این مرد معلم قرآن است<br />
.<br />
این مرد تقوا دارد <br />
.<br />
این مرد اخلاص دارد<br />
.<br />
این مرد تکبر ندارد <br />
.<br />
این مرد فقط فرمایش نمی کند! بلکه سعی بر این دارد قرآن را بفهمد و عمل کند و به دیگران بفهماند <br />
خداوند بر عمر با برکتشان بیافزاید .<br />
<br />
اَللّهُمَّ نَوِّر قُلُوبَنا بِالْقُرآن<br />
<br />
اَللّهُمَّ زَیِّن اَخْلاقَنا بِزینَةِ الْقُرآن«وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ؛ بخوانید خدا را از سر اخلاص و در هر عبادت رو به سوی او آرید». (اعراف: 29)

خاطره ای شیرین با حضرت استادقرائتی (ادم الله ظله الشریف)

روز چهارشنبه 23 آبان 1397 توفیق از جانب حضرت حقتعالی عنایت شد که به همراه پسرم محمد جواد که 9 بهار زیبا از عمر او می گذرد
به دیدار استادی که جنس او از اخلاص است برسیم
اصرار این پسر 9 ساله ام که مرا در این دیدار همراهی می کرد غرق در فکر و تأملم فرو برد
می خواست دست استاد را به تبرک بوسه زند
و به آرزویش رسید
و بعد از دیدار نگاه من به چهره این پسر 9 ساله ام افتاد دیدم او غرق در نشاط است
از او علت نشاط را پرسیدم ؟
گفت : بابا جون بهترین لحظه عمرم می دانی چه لحظه ای بوده؟
گفتم عزیزم کدام لحظه ؟
گفت : همان لحظه که بوسه بر دستان استادت زدم دست دیگرش رابر سر من کشید آن لحظه را با دنیا عوض نمی کنم
با خود به فکر فرو رفتم و در نهان خود با خویشتن به سخن در آمدم :
گفتم :
چه اکسیری در وجود این شخصیت نهفته است که اینگونه بر دلها تاثیر می گذارد؟
آنموقع فهمیدم :
.
.
این مرد معلم قرآن است
.
این مرد تقوا دارد
.
این مرد اخلاص دارد
.
این مرد تکبر ندارد
.
این مرد فقط فرمایش نمی کند! بلکه سعی بر این دارد قرآن را بفهمد و عمل کند و به دیگران بفهماند
خداوند بر عمر با برکتشان بیافزاید .

اَللّهُمَّ نَوِّر قُلُوبَنا بِالْقُرآن

اَللّهُمَّ زَیِّن اَخْلاقَنا بِزینَةِ الْقُرآن

علی  غفاری زنجانینوشته . لینک . به قلم علی غفاری زنجانی در 25 آبان 1397 ساعت 07:04

مرتضی  تقواییمرتضی تقوایی :
#195
20:23:12 - 1397/9/6
بسم الله النور سلام علیکم خوشا آنانکه الله یارشان بی إن شاءالله از یاوران مهدی فاطمه سلام الله علیهما باشد.
x
ورود به سیستم
ورودثبت نام