شیوه دعا کردن برای نماز:<br />
1. در دعا خودت را فراموش نکن(اجعلنی)<br />
2. همتت بلند باشد(مقیم نه مصلی)<br />
3. بلند نظر باش(ذریتی نه اولادی)<br />
4. در دعاهای معنوی اصرار کن(ربنا و تقبل دعاء)<br />
<a href=https://sapp.ir/basir_v '>شیوه دعا کردن برای نماز:
1. در دعا خودت را فراموش نکن(اجعلنی)
2. همتت بلند باشد(مقیم نه مصلی)
3. بلند نظر باش(ذریتی نه اولادی)
4. در دعاهای معنوی اصرار کن(ربنا و تقبل دعاء)
https://sapp.ir/basir_v

علی اکبر  وحیدینوشته . لینک . به قلم علی اکبر وحیدی در 14 امرداد 1397 ساعت 15:49

مدیر  قنوتمدیر قنوت :
#183
15:50:52 - 1397/5/14
تشکر
علی  غفاری زنجانیعلی غفاری زنجانی :
#193
07:06:42 - 1397/8/25
عالیست استاد بزرگوار
x
ورود به سیستم
ورودثبت نام