چگونگی خواندن نماز آیات و تقسیم یه سوره به پنج قسمت در گفتگو با حجت الاسلام کریمی کارشناس احکام و مسائل شرعی<br />
<br />
مشروح:<br />
<a href=http://soltanahmadi.ir/3188 '>چگونگی خواندن نماز آیات و تقسیم یه سوره به پنج قسمت در گفتگو با حجت الاسلام کریمی کارشناس احکام و مسائل شرعی

مشروح:
http://soltanahmadi.ir/3188

جبهه تبلیغی عترتی هاخبر . لینک . به قلم جبهه تبلیغی عترتی ها در 6 امرداد 1397 ساعت 02:36

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام