حجت الاسلام فروتن یکی از اساتید مرکز تخصصی نماز از برگزاری طرح تفکر محور نماز در مسجد مسلم بن عقیل قم خبر داد.<br />
<br />
<a href=http://qunoot.net/App/infos.item.php?showid=2366 '>حجت الاسلام فروتن یکی از اساتید مرکز تخصصی نماز از برگزاری طرح تفکر محور نماز در مسجد مسلم بن عقیل قم خبر داد.

http://qunoot.net/App/infos.item.php?showid=2366

مدیر  قنوتنوشته . لینک . به قلم مدیر قنوت در 14 تیر 1397 ساعت 14:04

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام