کنجکاوی در عبادات نوجوانان<br />
یکی از آسیب های جدی در تمرکز بر رفتار مذهبی و بویژه در ترغیب به نماز که تربیت دینی نوجوانان و جوانان را تهدید می کند، کنجکاوی ها و پیگیری های بی مورد در امور عبادی آن ها خصوصاً نماز است.<br />
نوجوان و جوان علاقه به داشتن حریمی شخصی، خلوت و به دور از نظارت های همه جانبه دارد. حال اگر این ویژگی طبیعی این دوران با کنجکاوی های غیر تربیتی در اموری چون نماز مورد خدشه قرار گیرد نه تنها نتیجه بخش نخواهد بود بلکه سبب دلزدگی نسبت به نماز خواهد شد.<br />
بسیاری از اوقات پیگیری های پلیسی که در برخی محیط های آموزشی برای امور مذهبی چون نماز صورت می گیرد، آثار مخرب بلندمدتی در ذهنیت و گرایش دانش آموزان و دانشجویان برجای خواهد گذاشت.<br />
<br />
همسر بزرگوار امام خمینی(ره) در خاطره ای زیبا از ایشان چنین می گوید:<br />
امام کسی را برای نماز صبح بیدار نمی کردند. امام مقید بودند که تذکر بدهند. گاهی از اوقات که از بچه ها می پرسیدند نماز خوانده اید؟ همین که پاسخ می شنیدند: بله خوانده ایم، قبول می کردند و دیگر کنجکاوی و پیگیری نمی کردند. <br />
کنجکاوی در عبادات نوجوانان
یکی از آسیب های جدی در تمرکز بر رفتار مذهبی و بویژه در ترغیب به نماز که تربیت دینی نوجوانان و جوانان را تهدید می کند، کنجکاوی ها و پیگیری های بی مورد در امور عبادی آن ها خصوصاً نماز است.
نوجوان و جوان علاقه به داشتن حریمی شخصی، خلوت و به دور از نظارت های همه جانبه دارد. حال اگر این ویژگی طبیعی این دوران با کنجکاوی های غیر تربیتی در اموری چون نماز مورد خدشه قرار گیرد نه تنها نتیجه بخش نخواهد بود بلکه سبب دلزدگی نسبت به نماز خواهد شد.
بسیاری از اوقات پیگیری های پلیسی که در برخی محیط های آموزشی برای امور مذهبی چون نماز صورت می گیرد، آثار مخرب بلندمدتی در ذهنیت و گرایش دانش آموزان و دانشجویان برجای خواهد گذاشت.

همسر بزرگوار امام خمینی(ره) در خاطره ای زیبا از ایشان چنین می گوید:
امام کسی را برای نماز صبح بیدار نمی کردند. امام مقید بودند که تذکر بدهند. گاهی از اوقات که از بچه ها می پرسیدند نماز خوانده اید؟ همین که پاسخ می شنیدند: بله خوانده ایم، قبول می کردند و دیگر کنجکاوی و پیگیری نمی کردند.

محسن ابراهیمینوشته . لینک . به قلم محسن ابراهیمی در 8 اسفند 1396 ساعت 20:47

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام