اجبار کردن به نماز جماعت<br />
از همین رو برگزاری نمازهای جماعت اجباری در برخی مدارس‌ و دستورالعمل‌های‌ خشک، افراطی و آمرانه اولیا یا مربیان در ارتباط با بـعضی از آمـوزه‌های دیـنی‌ و سختگیری‌های‌ غیر ضروری نسبت به کودکان و نوجوانان نمی‌تواند در دراز مدت‌ تأثیر‌ چندانی در شکل‌گیری باورهای مطلوب مذهبی و بالطبع پدیدآیی رفتارهای متعادل و متعالی‌ داشته‌ باشد.<br />
اقامة نماز جماعت در مدارس باید با رعایت كامل نكات تربیتی در سنین مختلف و جلوگیری از خستگی، ملالت و دلزدگی دانش‌آموزان، انجام شود. لذا باید سعی نمود از طولانی شدن نماز جماعت جداً خودداری شود. دعاها، ذكرها و تعقیبات نماز به ‌صورت مختصر و در حدّ امكان با لحنی جذّاب و در پاره ای موارد ترجمة فارسی آن‌ها خوانده شود. سخنرانی بعد از نماز جماعت به ‌صورت كوتاه و در خصوص مسایل تربیتی و نیازهای دانش‌آموزان ارایه شود.<br />
اجبار کردن به نماز جماعت
از همین رو برگزاری نمازهای جماعت اجباری در برخی مدارس‌ و دستورالعمل‌های‌ خشک، افراطی و آمرانه اولیا یا مربیان در ارتباط با بـعضی از آمـوزه‌های دیـنی‌ و سختگیری‌های‌ غیر ضروری نسبت به کودکان و نوجوانان نمی‌تواند در دراز مدت‌ تأثیر‌ چندانی در شکل‌گیری باورهای مطلوب مذهبی و بالطبع پدیدآیی رفتارهای متعادل و متعالی‌ داشته‌ باشد.
اقامة نماز جماعت در مدارس باید با رعایت كامل نكات تربیتی در سنین مختلف و جلوگیری از خستگی، ملالت و دلزدگی دانش‌آموزان، انجام شود. لذا باید سعی نمود از طولانی شدن نماز جماعت جداً خودداری شود. دعاها، ذكرها و تعقیبات نماز به ‌صورت مختصر و در حدّ امكان با لحنی جذّاب و در پاره ای موارد ترجمة فارسی آن‌ها خوانده شود. سخنرانی بعد از نماز جماعت به ‌صورت كوتاه و در خصوص مسایل تربیتی و نیازهای دانش‌آموزان ارایه شود.

محسن ابراهیمینوشته . لینک . به قلم محسن ابراهیمی در 8 اسفند 1396 ساعت 20:44

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام