جذابیت<br />
برای انتقال هرچه بهتر مفاهیمی چون نماز، نیازمند بکارگیری ابزارهایی جذاب، پویا و جدید هستیم. استفاده انحصاری از کتاب به عنوان تنها رسانه آموزشی آن هم بدون درنظرگرفتن شرایط یک رسانه موفق، به مرور زمان تأثیر منفی در ترغیب مخاطب به این امور خواهد گذاشت.<br />
بایستی تلاش شود تا اولاً کتب آموزشی پویاتر، هماهنگ تر با ذائقه نوجوان و جوان و برخوردار از سناریوهای زیبا و مخاطب پسند گردد. ثانیاً انحصار در استفاده از رسانه کتاب شکسته شده و پای رسانه های دیگر از جمله رسانه های تصویری نیز به محیط آموزشی باز شود. فراموش نکنیم در دنیایی زندگی می کنیم که رسانه، قهرمان بلامنازع عرصه جذب افکار، انتقال پیام، یادگیری و آموزش است.<br />
امروزه رسانه تصویری توانسته است زندگی فکری، احساسی و رفتاری همه را دگرگون کند؛ به طوری که حتی سلیقه افراد هم به دنبال آن با تغییرات زیادی روبرو شده است. پس از پدیداری رسانه تصویری دیگر کسی صرفاً به یادگیری کتابی اکتفا نمی کند و همه کارشناسان بر این نظر متفق هستند که باید محتوای آموزشی را دید، شنید و با حواس مختلف آن را درک کرد و به دنبال بروز همین فکر برنامه های مختلف آموزشی با روشهای تازه سریعاً پای به عرصه وجود نهادند. <br />
جذاب نبودن کتاب های درسی دین و زندگی، از جمله آسیب هایی است که در تألیف کتاب های درسی ریشه دارد. کتاب های دین و زندگی نتوانسته است در حال حاضر جایگاه ویژه خود را در ترغیب دانش آموزان به مسائل مذهبی به دست آورد. این کتاب ها در مدارس مغلوب حاکمیت جو علم زدگی است. دانش آموزان در این کتاب ها مطالب نظری را مانند دیگر درس ها فرا می گیرند؛ اما تغییر نگرش در آنان ایجاد نمی شود. کتاب های درسی اگر بتواند علاقه دانش آموز را به خود جلب کند، جذابیت دارد و می تواند علاوه بر افزایش اطلاعات، نگرش او را نیز تغییر دهد. اگر کتاب های درسی دین و زندگی متناسب با فناوری های آموزشی و اصول روان شناسی تهیه و تدوین شوند، در افزایش میزان علاقه دانش آموزان به مسائل دینی و تعمیق تربیت دینی آنان موثر خواهند بود.<br />
جذابیت
برای انتقال هرچه بهتر مفاهیمی چون نماز، نیازمند بکارگیری ابزارهایی جذاب، پویا و جدید هستیم. استفاده انحصاری از کتاب به عنوان تنها رسانه آموزشی آن هم بدون درنظرگرفتن شرایط یک رسانه موفق، به مرور زمان تأثیر منفی در ترغیب مخاطب به این امور خواهد گذاشت.
بایستی تلاش شود تا اولاً کتب آموزشی پویاتر، هماهنگ تر با ذائقه نوجوان و جوان و برخوردار از سناریوهای زیبا و مخاطب پسند گردد. ثانیاً انحصار در استفاده از رسانه کتاب شکسته شده و پای رسانه های دیگر از جمله رسانه های تصویری نیز به محیط آموزشی باز شود. فراموش نکنیم در دنیایی زندگی می کنیم که رسانه، قهرمان بلامنازع عرصه جذب افکار، انتقال پیام، یادگیری و آموزش است.
امروزه رسانه تصویری توانسته است زندگی فکری، احساسی و رفتاری همه را دگرگون کند؛ به طوری که حتی سلیقه افراد هم به دنبال آن با تغییرات زیادی روبرو شده است. پس از پدیداری رسانه تصویری دیگر کسی صرفاً به یادگیری کتابی اکتفا نمی کند و همه کارشناسان بر این نظر متفق هستند که باید محتوای آموزشی را دید، شنید و با حواس مختلف آن را درک کرد و به دنبال بروز همین فکر برنامه های مختلف آموزشی با روشهای تازه سریعاً پای به عرصه وجود نهادند.
جذاب نبودن کتاب های درسی دین و زندگی، از جمله آسیب هایی است که در تألیف کتاب های درسی ریشه دارد. کتاب های دین و زندگی نتوانسته است در حال حاضر جایگاه ویژه خود را در ترغیب دانش آموزان به مسائل مذهبی به دست آورد. این کتاب ها در مدارس مغلوب حاکمیت جو علم زدگی است. دانش آموزان در این کتاب ها مطالب نظری را مانند دیگر درس ها فرا می گیرند؛ اما تغییر نگرش در آنان ایجاد نمی شود. کتاب های درسی اگر بتواند علاقه دانش آموز را به خود جلب کند، جذابیت دارد و می تواند علاوه بر افزایش اطلاعات، نگرش او را نیز تغییر دهد. اگر کتاب های درسی دین و زندگی متناسب با فناوری های آموزشی و اصول روان شناسی تهیه و تدوین شوند، در افزایش میزان علاقه دانش آموزان به مسائل دینی و تعمیق تربیت دینی آنان موثر خواهند بود.

محسن ابراهیمینوشته . لینک . به قلم محسن ابراهیمی در 8 اسفند 1396 ساعت 19:24

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام