نماز و دروس معارف اسلامی
یکی از بسترهای اصلی انتقال مفاهیم و آموزه های دینی دروس معارف و بینش اسلامی است. دربارۀ میزان و کیفیت اثرگذاری این دروس که در کلیه مقاطع تحصیلی عمومی و تکمیلی گنجانده شده است، چالش های زیادی در میان صاحب نظران علوم تربیتی و برنامه ریزان آموزشی وجود دارد. اما صرف نظر از مقدار اثربخشی دروس معارف و بینش اسلامی، آن چه که امروز شاهد آن هستیم، سهم پررنگ ساعات درسی معارف در انتقال باورها، ارزشها و رفتارهای دینی است که در صورت عدم مدیریت آن، تبدیل به عاملی برای ایجاد نگرش های منفی دربارۀ آموزه های اسلامی خصوصاً جلوه های عبادی آن مانند نماز خواهد شد. مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت دروس معارف و بینش اسلامی و نقش آن در موضوعی چون نماز می فرمایند: در كلاس‌هاي دروس ديني مدارس و دانشگاهها، درس نماز جايگاه خود را بازيابد و سخنان سنجيده و افكار بلند در بازشناسي نماز فراهم و در معرض ذهن و دل دانشجويان و دانش آموزان گذاشته شود.

محسن ابراهیمینوشته . لینک . به قلم محسن ابراهیمی در 8 اسفند 1396 ساعت 19:18

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام