بسم الله الرحمن الرحیم

شبکه مجازی قنوت، قرارگاه یاورانِ رسانه‌ای نماز است که به‌دور از هر جنسیت و تفاوتی، نماز را در فضای مجازی تروج می‌کنند.

(لذا خانم‌های محترم، نام کاربری اشاره کننده به جنسیت را اتخاب نمی‌کنند).

در این شبکه، تنها مطالبی که با عبادت، نماز و نزدیک شدن به نماز است را به اشتراک می‌گذارند.

یا علی...

اینجانب مرامنامه شبکه و راهنمای شبکه را خواندم و آن را میپذیرم.
x
ورود به سیستم
ورودثبت نام