خَر خوانی و خیر خوانی<br />
<br />
از جالب‌ترین و تأمل برانگیزترین چیزهایی که شنیده‌ام این عبارت کوتاه است: «نماز شیطان!»<br />
<br />
شیطانی که مهمترین برنامه‌اش برای گمراه کردن انسان، دور کردن او از یاد خدا و به‌طور خاص، دور کردن از نماز است، خودش شش هزار سال نماز خوانده!! که چهارهزار سال آن فقط یک نماز دو رکعتی بوده!!! ماشاالله کلی جانماز پاره کرده!!!<br />
تازه اگر این مدت از روزهای آخرتی باشد که واویلا!!!  یعنی شیطان بیش از صد میلیارد سال نماز خوانده! فکرش را بکن! احتمالا بیش از تمام نمازهایی که همه انسان‌ها در طول تاریخ از زمان آدم و حوا تا زمان من و شما خوانده‌اند!<br />
<br />
پس چطور شد که به جای پرواز با نماز، سقوط آزاد کرد؟!<br />
نماز «خراب» بود یا نمازخوان؟!<br />
<br />
از بخش اول کلمه «خراب» ناخودآگاه یاد بچه‌هایی افتادم که در مدرسه و خانه خیلی درس می‌خواندند و همه‌چیز را حفظ می‌کردند و کمتر به تفریح و بازی مشغول می‌شدند و معمولا فرصتی نداشتند برای تأمل در خوانده‌هایشان؛ آنها فقط خیلی می‌خواندند بدون اینکه فکر کنند برای چه می‌خوانند و چه استفاده‌ای از مطالعاتشان در زندگی باید ببرند...<br />
بله؛ «خَر خون»ها!!!<br />
<br />
شاید شیطان هم «خَرخوانی» کرده که به نتیجه نرسیده...<br />
<br />
نیم نگاهی که به زندگی‌ام می‌اندازم، بوی «خرخوانی» را از نمازهایم احساح می‌کنم...<br />
خدایا ما را در نماز «خیرخوان» کن!خَر خوانی و خیر خوانی

از جالب‌ترین و تأمل برانگیزترین چیزهایی که شنیده‌ام این عبارت کوتاه است: «نماز شیطان!»

شیطانی که مهمترین برنامه‌اش برای گمراه کردن انسان، دور کردن او از یاد خدا و به‌طور خاص، دور کردن از نماز است، خودش شش هزار سال نماز خوانده!! که چهارهزار سال آن فقط یک نماز دو رکعتی بوده!!! ماشاالله کلی جانماز پاره کرده!!!
تازه اگر این مدت از روزهای آخرتی باشد که واویلا!!! یعنی شیطان بیش از صد میلیارد سال نماز خوانده! فکرش را بکن! احتمالا بیش از تمام نمازهایی که همه انسان‌ها در طول تاریخ از زمان آدم و حوا تا زمان من و شما خوانده‌اند!

پس چطور شد که به جای پرواز با نماز، سقوط آزاد کرد؟!
نماز «خراب» بود یا نمازخوان؟!

از بخش اول کلمه «خراب» ناخودآگاه یاد بچه‌هایی افتادم که در مدرسه و خانه خیلی درس می‌خواندند و همه‌چیز را حفظ می‌کردند و کمتر به تفریح و بازی مشغول می‌شدند و معمولا فرصتی نداشتند برای تأمل در خوانده‌هایشان؛ آنها فقط خیلی می‌خواندند بدون اینکه فکر کنند برای چه می‌خوانند و چه استفاده‌ای از مطالعاتشان در زندگی باید ببرند...
بله؛ «خَر خون»ها!!!

شاید شیطان هم «خَرخوانی» کرده که به نتیجه نرسیده...

نیم نگاهی که به زندگی‌ام می‌اندازم، بوی «خرخوانی» را از نمازهایم احساح می‌کنم...
خدایا ما را در نماز «خیرخوان» کن!

مجید فیاضینوشته . لینک . به قلم مجید فیاضی در 5 دی 1396 ساعت 10:27

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام