درعبادت کرده عادت چون صبی
آخر وقت واقل واجبی.
شیخ بهایی

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 30 مهر 1396 ساعت 22:04

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام