ند روز پیش در جلسه تقدیر از نویسندگان نماز در تهران، استاد قرائتی فرمودند: من به اسحاق جهانگیری گفتم، برای اولین بار در جمهوری اسلامی، وضعیت نماز افول کرد.<br />
ایاب و ذهاب امام جماعات مدارس در این دولت داده نشده است و بسیاری از نمازهای جماعت مدارس تعطیل شده است. امامانی که به مدارس نزدیک هستند میتوانند بروند اما آنهایی که فاصله دارند نمیروند.ند روز پیش در جلسه تقدیر از نویسندگان نماز در تهران، استاد قرائتی فرمودند: من به اسحاق جهانگیری گفتم، برای اولین بار در جمهوری اسلامی، وضعیت نماز افول کرد.
ایاب و ذهاب امام جماعات مدارس در این دولت داده نشده است و بسیاری از نمازهای جماعت مدارس تعطیل شده است. امامانی که به مدارس نزدیک هستند میتوانند بروند اما آنهایی که فاصله دارند نمیروند.

هادی عجمینوشته . لینک . به قلم هادی عجمی در 18 تیر 1398 ساعت 18:49

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام