چه چیز را بر دیگری ترجیح می دهیم، دعوت خدای متعال را یا .....<br />
چند سخن از اهل بیت علیهم السلام در باب نماز اول وقت<br />
<br />
فضیلت نماز اول وقت و مذمت نماز در غیر وقت<br />
<br />
1-	محبوبیت نماز در اول وقت<br />
<br />
امام صادق علیه السلام: فضیلت نماز اول وقت بر آخر آن مانند فضیلت آخرت بر دنیاست. (كافي، ج:3 ص:274)<br />
امام صادق (علیه السلام): بهترین اعمال نزد خداوند، نماز اول وقت، نیكی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا است. (بحار الانوار، ج 3، ص 85)<br />
امام رضا (علیه السلام) : بدان كه هر نماز دو وقت دارد: اول وقت وآخر وقت. اول وقت خشنودی پروردگار و آخر آن بخشش خداوند است. ( بحار الانوار، ج82 ص249)<br />
<br />
2-	باز شدن درهای آسمان در اول وقت<br />
<br />
پیامبر صلی الله علیه و آله: خورشید به هنگام زوال (ظهر)، در مداری داخل می شود که با ورود به آن، هر چیزی که بر عرش هست خدا را تسبیح می گوید ... و این ساعتی است که خداوند بر من و امت من دورد می فرستد. (من ‏لايحضره ‏الفقيه ج:1 ص:212)<br />
در روایت دیگر آمده: درهای آسمان و درهای بهشت به هنگام ظهر گشوده می شود. (بحارالأنوار ج : 80 ص : 26)<br />
<br />
3-	كار مانع از اول وقت نشود<br />
<br />
امام علی (علیه السلام): نماز را در وقت مقرر آن به جای آور، و به خاطر فراغت عجله مكن و به علت اشتغال آن را به تأخیر مینداز، و بدان كه همه اعمال تو به نماز تو بستگی دارد. ( نهج البلاغه ، نامه 27 )<br />
<br />
4-	مذمت تأخیر نماز<br />
<br />
امام رضا (علیه السلام): اوّل وقت نماز را به پا دار و آن را به هیچ وجه بدون عذر تأخير نينداز و بر تو باد که همیشه نمازت را در اول وقت بخوانی. (بحارالأنوار ج : 49 ص : 49)<br />
امام رضا (علیه السلام): هيچ عملى نزد خدا محبوب تر از نماز نيست، مبادا كارهاى دنيا شما را از وقت نماز باز دارد، خداوند گروه هایى را براى بى‏ اعتنایى به وقت نماز نكوهش كرده، و فرموده: «واى بر آن نمازگزاران كه از نمازشان غافلند»، یعنی آن هایی که نسبت به وقت های نماز غفلت می ورزند و آن را سبک می شمارند. (وسائل ‏الشيعة ج : 4 ص : 113)<br />
<br />
5-	بخشایش یا عذاب خداوند<br />
<br />
امام باقر (علیه السلام): كسی كه نماز را در غیر وقتش به جا آورد و چیز دیگری را بر نماز انتخاب كند و ترجیح دهد، به درستی كه با این كار، خدا را مختار می كند كه اگربخواهد او را ببخشاید و اگر بخواهد او راعذاب كند.( وسائل الشیعه ج 3، ص 83)<br />
<br />
اختیار با شماست!چه چیز را بر دیگری ترجیح می دهیم، دعوت خدای متعال را یا .....
چند سخن از اهل بیت علیهم السلام در باب نماز اول وقت

فضیلت نماز اول وقت و مذمت نماز در غیر وقت

1- محبوبیت نماز در اول وقت

امام صادق علیه السلام: فضیلت نماز اول وقت بر آخر آن مانند فضیلت آخرت بر دنیاست. (كافي، ج:3 ص:274)
امام صادق (علیه السلام): بهترین اعمال نزد خداوند، نماز اول وقت، نیكی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا است. (بحار الانوار، ج 3، ص 85)
امام رضا (علیه السلام) : بدان كه هر نماز دو وقت دارد: اول وقت وآخر وقت. اول وقت خشنودی پروردگار و آخر آن بخشش خداوند است. ( بحار الانوار، ج82 ص249)

2- باز شدن درهای آسمان در اول وقت

پیامبر صلی الله علیه و آله: خورشید به هنگام زوال (ظهر)، در مداری داخل می شود که با ورود به آن، هر چیزی که بر عرش هست خدا را تسبیح می گوید ... و این ساعتی است که خداوند بر من و امت من دورد می فرستد. (من ‏لايحضره ‏الفقيه ج:1 ص:212)
در روایت دیگر آمده: درهای آسمان و درهای بهشت به هنگام ظهر گشوده می شود. (بحارالأنوار ج : 80 ص : 26)

3- كار مانع از اول وقت نشود

امام علی (علیه السلام): نماز را در وقت مقرر آن به جای آور، و به خاطر فراغت عجله مكن و به علت اشتغال آن را به تأخیر مینداز، و بدان كه همه اعمال تو به نماز تو بستگی دارد. ( نهج البلاغه ، نامه 27 )

4- مذمت تأخیر نماز

امام رضا (علیه السلام): اوّل وقت نماز را به پا دار و آن را به هیچ وجه بدون عذر تأخير نينداز و بر تو باد که همیشه نمازت را در اول وقت بخوانی. (بحارالأنوار ج : 49 ص : 49)
امام رضا (علیه السلام): هيچ عملى نزد خدا محبوب تر از نماز نيست، مبادا كارهاى دنيا شما را از وقت نماز باز دارد، خداوند گروه هایى را براى بى‏ اعتنایى به وقت نماز نكوهش كرده، و فرموده: «واى بر آن نمازگزاران كه از نمازشان غافلند»، یعنی آن هایی که نسبت به وقت های نماز غفلت می ورزند و آن را سبک می شمارند. (وسائل ‏الشيعة ج : 4 ص : 113)

5- بخشایش یا عذاب خداوند

امام باقر (علیه السلام): كسی كه نماز را در غیر وقتش به جا آورد و چیز دیگری را بر نماز انتخاب كند و ترجیح دهد، به درستی كه با این كار، خدا را مختار می كند كه اگربخواهد او را ببخشاید و اگر بخواهد او راعذاب كند.( وسائل الشیعه ج 3، ص 83)

اختیار با شماست!

اصغر آیتینوشته . لینک . به قلم اصغر آیتی در 20 مهر 1397 ساعت 23:58

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام