جلسه شیوه های دعوت به نماز ویژه اولیاء ومربیان دبستان شهیدرحیمی برگزار شدجلسه شیوه های دعوت به نماز ویژه اولیاء ومربیان دبستان شهیدرحیمی برگزار شد

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 16 مهر 1397 ساعت 11:40

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام