جستجوی پیشرفته

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بحرینی؛ دعوت فرزندان به نماز (6)

زمان ایجاد :        08:31:47     1400/2/26
زمان ایجاد :        08:31:47     1400/2/26
مشاهده

بدانید - آغاز پذیرش سطح سه رشته معارف نماز

زمان ایجاد :        11:45:59     1400/2/25
زمان ایجاد :        11:45:59     1400/2/25
مشاهده

بدانید - اطلاعیه جذب سرباز امریه

زمان ایجاد :        11:46:30     1400/2/22
زمان ایجاد :        11:46:30     1400/2/22
مشاهده

بدانید - قابل توجه شرکت کنندگان در دوره تربیت نمازی فرزندان

زمان ایجاد :        11:12:30     1400/2/22
زمان ایجاد :        11:12:30     1400/2/22
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کاظمی؛ دعوت کودک به نماز (11)

زمان ایجاد :        09:42:56     1400/2/22
زمان ایجاد :        09:42:56     1400/2/22
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بحرینی؛ دعوت فرزندان به نماز (5)

زمان ایجاد :        10:12:57     1400/2/19
زمان ایجاد :        10:12:57     1400/2/19
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کاظمی؛ دعوت کودک به نماز (10)

زمان ایجاد :        11:20:16     1400/2/16
زمان ایجاد :        11:20:16     1400/2/16
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کاظمی؛ دعوت کودک به نماز (9)

زمان ایجاد :        09:45:18     1400/2/9
زمان ایجاد :        09:45:18     1400/2/9
مشاهده

بدانید - موضوعات مصوب برای پایان نامه های نمازی سطح 3 حوزه علمیه

زمان ایجاد :        14:30:46     1400/2/8
زمان ایجاد :        14:30:46     1400/2/8
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین آیتی؛ آراستگی امام حسن علیه السلام در نماز

زمان ایجاد :        14:23:01     1400/2/8
زمان ایجاد :        14:23:01     1400/2/8
مشاهده

بخوانید - عشق به نماز و مسجد در سیره امام حسن مجتبی(ع)

زمان ایجاد :        11:48:26     1400/2/8
زمان ایجاد :        11:48:26     1400/2/8
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مدیریت زمان و اثر عبادت در پرکاری (2)

زمان ایجاد :        09:37:25     1400/2/8
زمان ایجاد :        09:37:25     1400/2/8
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کفیل؛ پرهیز از لغو برای کسب حضور قلب

زمان ایجاد :        09:35:22     1400/2/7
زمان ایجاد :        09:35:22     1400/2/7
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بحرینی؛ دعوت فرزندان به نماز (4)

زمان ایجاد :        10:20:52     1400/2/6
زمان ایجاد :        10:20:52     1400/2/6
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بهشتی؛ تمرین نماز قضا

زمان ایجاد :        09:42:49     1400/2/5
زمان ایجاد :        09:42:49     1400/2/5
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین آیتی؛ حضرت خدیجه سلام الله علیها

زمان ایجاد :        13:58:55     1400/2/2
زمان ایجاد :        13:58:55     1400/2/2
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کاظمی؛ دعوت کودک به نماز (8)

زمان ایجاد :        11:07:03     1400/2/2
زمان ایجاد :        11:07:03     1400/2/2
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (5)

زمان ایجاد :        09:41:42     1400/2/1
زمان ایجاد :        09:41:42     1400/2/1
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین کلباسی؛ چگونه خدا را یاد کنیم؟

زمان ایجاد :        09:41:16     1400/1/31
زمان ایجاد :        09:41:16     1400/1/31
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین وحیدی؛ اهمیت نماز و شستشوی گناهان (1)

زمان ایجاد :        10:11:28     1400/1/30
زمان ایجاد :        10:11:28     1400/1/30
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بحرینی؛ دعوت فرزندان به نماز (3)

زمان ایجاد :        09:34:12     1400/1/29
زمان ایجاد :        09:34:12     1400/1/29
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین حسن محمودی؛ نماز اول وقت (3)

زمان ایجاد :        10:58:16     1400/1/26
زمان ایجاد :        10:58:16     1400/1/26
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (4)

زمان ایجاد :        12:32:09     1400/1/25
زمان ایجاد :        12:32:09     1400/1/25
مشاهده

بشنوید - مواردی که در نماز نبایستی سوره بخوانیم

زمان ایجاد :        12:30:52     1400/1/25
زمان ایجاد :        12:30:52     1400/1/25
مشاهده

بدانید - دوره عمومی آموزش مجازی "تربیت نمازی فرزندان"

زمان ایجاد :        15:35:57     1400/1/24
زمان ایجاد :        15:35:57     1400/1/24
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛ نمازهاى مردود

زمان ایجاد :        08:23:49     1400/1/24
زمان ایجاد :        08:23:49     1400/1/24
مشاهده

بخوانید - تکبیر، رکوع و آداب آنها

زمان ایجاد :        10:01:43     1400/1/23
زمان ایجاد :        10:01:43     1400/1/23
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بحرینی؛ دعوت فرزندان به نماز (2)

زمان ایجاد :        08:53:46     1400/1/23
زمان ایجاد :        08:53:46     1400/1/23
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین باقریان؛ نماز گران بهاترین

زمان ایجاد :        12:25:13     1400/1/22
زمان ایجاد :        12:25:13     1400/1/22
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (3)

زمان ایجاد :        14:24:56     1400/1/21
زمان ایجاد :        14:24:56     1400/1/21
مشاهده

بخوانید - سفارش امام زمان (عج) درباره نماز صبح و مغرب

زمان ایجاد :        09:02:47     1400/1/19
زمان ایجاد :        09:02:47     1400/1/19
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کاظمی؛ دعوت کودک به نماز (7)

زمان ایجاد :        08:38:48     1400/1/19
زمان ایجاد :        08:38:48     1400/1/19
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین محمدی؛ نماز بسیار پر فضیلت وصیت

زمان ایجاد :        08:28:12     1400/1/19
زمان ایجاد :        08:28:12     1400/1/19
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کفیل؛ درک حضور خدا در زندگی

زمان ایجاد :        09:08:47     1400/1/18
زمان ایجاد :        09:08:47     1400/1/18
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بحرینی؛ دعوت فرزندان به نماز (1)

زمان ایجاد :        11:17:39     1400/1/17
زمان ایجاد :        11:17:39     1400/1/17
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه با غرور علمی (2)

زمان ایجاد :        09:08:00     1400/1/17
زمان ایجاد :        09:08:00     1400/1/17
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛ ترك نماز و سبک شمردن نماز

زمان ایجاد :        11:12:59     1400/1/16
زمان ایجاد :        11:12:59     1400/1/16
مشاهده

ببینید - حجت الاسلام و المسلمین بهشتی؛ تحمل مشکلات خانواده برای اقامه نماز

زمان ایجاد :        10:13:26     1400/1/16
زمان ایجاد :        10:13:26     1400/1/16
مشاهده

بدانید - سومین مسابقه کتابخوانی نماز در فضای مجازی برگزار شد

زمان ایجاد :        13:10:26     1399/12/27
زمان ایجاد :        13:10:26     1399/12/27
مشاهده

بدانید - برخی قوانین دست و پاگیر، مانع از ساخت مسجد شده است

زمان ایجاد :        11:00:22     1399/12/27
زمان ایجاد :        11:00:22     1399/12/27
مشاهده

بخوانید - تفسیر مختصری از سوره ماعون و ویژگی‌های سبک‌شمارندگان نماز

زمان ایجاد :        12:57:09     1399/12/25
زمان ایجاد :        12:57:09     1399/12/25
مشاهده

بدانید - سومین مسابقه کتابخوانی قرآن و نماز برگزار می شود.

زمان ایجاد :        09:55:20     1399/12/25
زمان ایجاد :        09:55:20     1399/12/25
مشاهده

بدانید - به همت شبکه کودک و نوجوان ، برنامه های اذان گاهی شبکه مناسب سازی می شود

زمان ایجاد :        13:27:34     1399/12/24
زمان ایجاد :        13:27:34     1399/12/24
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین کاظمی؛ دعوت کودک به نماز (6)

زمان ایجاد :        08:29:09     1399/12/20
زمان ایجاد :        08:29:09     1399/12/20
مشاهده

بخوانید - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی؛ نماز، از ديدگاه عقل و وجدان

زمان ایجاد :        08:17:03     1399/12/20
زمان ایجاد :        08:17:03     1399/12/20
مشاهده

ببینید - آیت الله صفایی بوشهری؛ ارزش و آثار نماز (2)

زمان ایجاد :        13:46:33     1399/12/19
زمان ایجاد :        13:46:33     1399/12/19
مشاهده

بدانید - جلسه شورای سیاستگذاری مرکز تخصصی نماز قم برگزار شد+عکس

زمان ایجاد :        10:03:16     1399/12/19
زمان ایجاد :        10:03:16     1399/12/19
مشاهده

بشنوید - حجت الاسلام و المسلمین ساجدی؛ مبارزه با غرور علمی (1)

زمان ایجاد :        08:46:39     1399/12/19
زمان ایجاد :        08:46:39     1399/12/19
مشاهده

بشنوید - قصه های کودکانه؛ یک گل دختر و قول دخترانه

زمان ایجاد :        08:56:23     1399/12/18
زمان ایجاد :        08:56:23     1399/12/18
مشاهده

بخوانید - جایگاه یک نماز مقبول در قیامت

زمان ایجاد :        08:07:51     1399/12/18
زمان ایجاد :        08:07:51     1399/12/18
مشاهده
درباره ما
با توجه به نیازهای روزافزونِ ستاد و فعالان ترویج اقامۀ نماز، به محتوای به‌روز و کاربردی، مربّی مختصص و محصولات جذاب و اثرگذار، ضرورتِ وجود مرکز تخصصی در این حوزه نمایان بود؛ به همین دلیل، «مرکز تخصصی نماز» در سال 1389 در دلِ «ستاد اقامۀ نماز» شکل گرفت؛ به‌ویژه با پی‌گیری‌های قائم‌مقام وقتِ حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ...
ارتباط با ما
مدیریت مرکز:02537841860
روابط عمومی:02537740732
آموزش:02537733090
تبلیغ و ارتباطات: 02537740930
پژوهش و مطالعات راهبردی: 02537841861
تولید محصولات: 02537841862
آدرس: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، کوچۀ 22 (آمار)، ساختمان ستاد اقامۀ نماز، طبقۀ اول.
پیوند ها
x
پیشخوان
ورود به سیستم
لینک های دسترسی:
کتابخانه دیجیتالدانش پژوهانره‌توشه مبلغانقنوت نوجوانآموزش مجازی نمازشبکه مجازی نمازسامانه اعزاممقالات خارجیباشگاه ایده پردازیفراخوان های نماز