اگر درسته که کسی نماز نخواند بقیه اعمالش هم قبول نیست؟

 تبیین پرسش فوق در گرو طرح و بررسی چند مسئله است که با بیان این مسائل و موضوعات امید است پاسخ مسئله به دست آید. 1.همان گونه که همه ما می‌دانیم؛ طبق آموزه‌های دینی ما، نماز اولین فعل عبادی در میان اعمال دینی ما است؛ یعنی پس از اصول ا...

نماز نافله چیست و چه آثار و اسراری دارد؟

·اهمیت نوافل مستحب است انسان قضای نمازهای مستحبی نمازهای یومیه را به­جا آورد و ترک آن برای دنیا مکروه است. کسی که توانایی قضای آن را ندارد به­جای آن صدقه دهد و کم­ترین مقدار آن برای هر دو رکعت نماز یک مد طعام است و اگر نتوانست ب...

آیا اهل بیت (ع) نیز در هنگام نماز خواندن از سجاده و جانماز استفاده می‌کردند؟ معصومین (ع) چطور نماز می‌خوانند و آیا نشستن روی سجاده فضلیت دارد؟

واژه «جانماز» به معنای حصیر و هر نوع زیراندازی است که بر روی آن نماز خوانده و سر به سجده می‌گذارند، که به صورت‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معادل آن در زبان عربی واژه «سجّاده» و «خمره» است[1...

کسی که نماز می خواند ولی دیگران را اذیت می کند بهتر است ؛ یا کسی که نماز نمی خواند اما به دیگران کمک می کند ؟

برخی مقایسه ها ذهن را دچار خطا می کند. برای رفع چنین خطایی ، باید مبنای مقایسه را اصلاح کرده ، به آن صورت منطقی داد . مقایسه صحیح در این مورد آن است که بگوییم : فردی که ناز می خواند و مردم آزاری هم می کند ، بهتر است ؛ یا کسی که نماز می خواند و به ...