چرا باید در هر نماز سورۀ حمد را بخوانیم؟

اهمیت سورۀ حمد لازم است به برخی نکات اشاره نماییم تا اهمیت سورۀ حمد روشن گردد و هنگامی که اهمیت آن بر سایر سوره­ها محرز شد به پاسخ این پرسش دست پیدا خواهیم کرد. سوره حمد، "سبع المثانی"؛ شارح اصول کافی فرموده است که همۀ مفس...

وقتی ما خدا را خوب نمی‌شناسیم، عبادت کورکورانه چه سودی دارد؟

پیش از هر چیز لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که اساسا عبادت بدون شناخت خدا غیرممکن است؛ به بیان دیگر هر کسی خداوند را عبادت می‌کند، حتما شناختی هر چند سطحی و ابتدایی از او دارد و همین مقدار از شناخت خدا هم برای انجام عبادت در مراحل اولیه ...

معنای حضور قلب در نماز چیست؟

"حضور قلب در نماز" به این معنا است که انسان در نماز، دل را با زبان همراه نماید، به­گونه‌ای که با تمام وجود، خود را در محضر خداوند یکتا ببیند و تمام توجه و حواس خود را متوجه او کند؛ به تعبیر عامیانه، شش‌دانگ حواسش پیش او باشد. ...

چرا خداوند کعبه را قبله مسلمانان قرار داد؟

قبله شدن کعبه، دستوری الهی است که در قرآن کریم بیان گردیده است؛ "... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْره..." بقره: 149.بنابراین خداوند بر اساس حکمت خود، کعبۀ شریف را قبلۀ پرستش خوی...