چگونه پاداش بعضی از اعمال انسان، مثل نماز جماعت بیش از ده نفر از حساب و شماره می گذرد؟

 براساس روایات، تعداد نفرات در نماز جماعت هر چه بیشتر باشد، ثواب نماز بیشتر میشود؛ تا آنکه عدد افراد حاضر در نماز جماعت، به ده نفر برسد که در این صورت پاداش آن بیشمار شده و کسی جز خداوند نمی داند. چنانکه انسان، با یک انگشت میتواند شماره تلفن ...

فلسفه کشیدن دست ها به صورت بعد از دعا کردن چیست

وقتی انسان دست به دعا بر می دارد ، طبق سنت و روایات معصومین مستحب است که آن دست را به سر و صورت خود بکشد زیرا آن دست عطاء الهی را دریافت کرده است و متبرک شده است . امام صادق علیه السلام فرمود : « بنده دستش را به سوی خداوند عزیز جبار دراز ...

در چه مواردی نباید در نماز سوره بخوانیم

مواردى كه نبايد يا لازم نيست سوره در نماز خوانده شود:  1. اگر وقتِ نماز تنگ باشد نبايد سوره را بخواند.  2. اگر انسان ناچار شود كه سوره را نخواند، مثلاً بترسد كه اگر سوره را بخواند، دزد يا درنده يا چيز ديگرى به او صدمه بزند، نباي...

اگر کسى در بين نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است، چه تکليفى دارد؟

 اگر به خيال اين که نماز ظهر را خوانده است به نيت نماز عصر مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد که قبلا ً نماز ظهر را نخوانده است، در صورتى که در وقت مشترک نماز ظهر و عصر است، بايد بلافاصله نيت خود را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام کند و پس ا...