نمازهايم اگر نماز بود
موقع سفر، ذوق نمی کردم از شکسته شدنش

نمازهايم اگر نماز بود
که رکعت آخرش این قدر کیف نداشت

اگر نمازهایم نماز بود
تبدیل نمی شد به نمایش پانتومیم
برای نشان دادن خاموش کردن شعله گاز

نمازهایمنماز نیست

اگر نمازم نماز بود
می شد پناهگاه...
می شد مرهم...
می شد شاه کلید...
دسته ها: اهمیت نماز ,

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 30 مهر 1396 ساعت 22:06

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام