نماز عصاره عبادات همه موجودات<br />
از آنجایی که انسان به عنوان اشرف مخلوقات در عالم هستی مطرح است واین شرافت را خداوند متعال به انسان عطا کرده <br />
بنابرین عبادت انسان نیز باید اشرف عبادات باشد تا به اصطلاح دو کفه ترازو باهم میزان باشند.<br />
لذا در نحوه عبادت ،خداوند متعال نماز را برانسان واجب کرد تا راه رشد وحرکت به سمت خودرا از طریق اشرف عبادات یعنی نماز برای انسان بازکند<br />
انسان اشرف مخلوقات ونماز اشرف عبادات.<br />
لذا حضرت علی (ع) :<br />
خداوند فرشتگان را خلق کرده که گروهی از آنان به صف ایستاده در حال قیامند وهیچگاه پراکنده نمی شوند بعضی در رکوع هستندو هرگز از این حالت خراج نمی شوند.وبرخی در سجودند...<br />
                                                                  مناهج الشارعین<br />
<br />
عصاره عبادات تمام موجودات عالم نماز است.<br />
انسان =نمازنماز عصاره عبادات همه موجودات
از آنجایی که انسان به عنوان اشرف مخلوقات در عالم هستی مطرح است واین شرافت را خداوند متعال به انسان عطا کرده
بنابرین عبادت انسان نیز باید اشرف عبادات باشد تا به اصطلاح دو کفه ترازو باهم میزان باشند.
لذا در نحوه عبادت ،خداوند متعال نماز را برانسان واجب کرد تا راه رشد وحرکت به سمت خودرا از طریق اشرف عبادات یعنی نماز برای انسان بازکند
انسان اشرف مخلوقات ونماز اشرف عبادات.
لذا حضرت علی (ع) :
خداوند فرشتگان را خلق کرده که گروهی از آنان به صف ایستاده در حال قیامند وهیچگاه پراکنده نمی شوند بعضی در رکوع هستندو هرگز از این حالت خراج نمی شوند.وبرخی در سجودند...
مناهج الشارعین

عصاره عبادات تمام موجودات عالم نماز است.
انسان =نماز
دسته ها: اهمیت نماز ,

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 23 شهریور 1396 ساعت 23:46

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام