نماز و دوری از تکبر<br />
<br />
در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها در فلسفه وجوب نماز می‌خوانیم که خدا نماز را واجب تا بندگان از تکبر دور شوند؛ از این روایت به دست می‌آید یکی از نشانه‌های نماز تاثیرگذار این است که انسان نمازگزار به تواضع نزدیک شده یا تکبر؟! که نمازشهدای عزیزمان این تاثیر را بر روی آنها داشت حتی قبل از ایام جنگ تحمیلی و یکی از این بزرگوران شهید مهدی باکری است.<br />
در نامه‌ای که عکس آن در بالا قرار داده شده تواضع، افتادگی و دعوت دیگران به این ویژگی به خوبی مشهود است.<br />
<br />
اما متاسفانه برخی از مسئولین امروزی کشور نه تنها از این خصصیه زشت دور نیستند بلکه در کنار تکبر، همه چیز را برای خود می‌خواهند که حقوق‌های نجومی و ادبیات نامناسبی که در گفتار آن‌ها وجود دارد حاکی از همین صفت زشت و ناپسند است و باز از روایت فوق به دست می‌آید که اگر اینها نمازی هم می‌خوانند نمازی است پوچ و خالی از خدا.<br />
<br />
در ادامه به دو داستان از توجه شهید مهدی باکری به نماز اول وقت اشاره می‌کنیم:<br />
<br />
عجله برای نماز اول وقت<br />
<br />
بهمان گفت « من تندتر می رم، شما پشت سرم بیاین .»<br />
تعجب کرده بودیم.<br />
سابقه نداشت بیشتر از صد کیلومتر سرعت بگیرد.<br />
غروب نشده ، رسیدیم گیلان غرب.<br />
جلوی مسجدی ایستاد. ما هم پشت سرش.<br />
نماز که خواندیم سریع آمدیم بیرون داشتیم تند تند پوتین هامان را می بستیم که زود راه بیفتیم .<br />
<br />
گفت « کجا با این عجله ؟ می خواستیم به نماز جماعت برسیم که رسیدیم.»<br />
<br />
نماز کنار جاده<br />
<br />
سرجلسه ، وقت نماز که می شد، تعطیل می کرد تا بعد نماز .<br />
روزی با ایشان داشتیم می رفتیم اهواز .<br />
اذان می گفتند.<br />
در بین راه گفت« نماز اول وقت رو بخونیم .»<br />
کنار جاده را آب گرفته بود. رفتیم جلوتر؛ آب بود . آنقدر رفتیم ، تا موقع نماز اول وقت گذشت .<br />
خندید و گفت « اومدیم ادای مؤمن ها رو در بیاریم ، نشد.»<br />
<br />
نماز و دوری از تکبر

در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها در فلسفه وجوب نماز می‌خوانیم که خدا نماز را واجب تا بندگان از تکبر دور شوند؛ از این روایت به دست می‌آید یکی از نشانه‌های نماز تاثیرگذار این است که انسان نمازگزار به تواضع نزدیک شده یا تکبر؟! که نمازشهدای عزیزمان این تاثیر را بر روی آنها داشت حتی قبل از ایام جنگ تحمیلی و یکی از این بزرگوران شهید مهدی باکری است.
در نامه‌ای که عکس آن در بالا قرار داده شده تواضع، افتادگی و دعوت دیگران به این ویژگی به خوبی مشهود است.

اما متاسفانه برخی از مسئولین امروزی کشور نه تنها از این خصصیه زشت دور نیستند بلکه در کنار تکبر، همه چیز را برای خود می‌خواهند که حقوق‌های نجومی و ادبیات نامناسبی که در گفتار آن‌ها وجود دارد حاکی از همین صفت زشت و ناپسند است و باز از روایت فوق به دست می‌آید که اگر اینها نمازی هم می‌خوانند نمازی است پوچ و خالی از خدا.

در ادامه به دو داستان از توجه شهید مهدی باکری به نماز اول وقت اشاره می‌کنیم:

عجله برای نماز اول وقت

بهمان گفت « من تندتر می رم، شما پشت سرم بیاین .»
تعجب کرده بودیم.
سابقه نداشت بیشتر از صد کیلومتر سرعت بگیرد.
غروب نشده ، رسیدیم گیلان غرب.
جلوی مسجدی ایستاد. ما هم پشت سرش.
نماز که خواندیم سریع آمدیم بیرون داشتیم تند تند پوتین هامان را می بستیم که زود راه بیفتیم .

گفت « کجا با این عجله ؟ می خواستیم به نماز جماعت برسیم که رسیدیم.»

نماز کنار جاده

سرجلسه ، وقت نماز که می شد، تعطیل می کرد تا بعد نماز .
روزی با ایشان داشتیم می رفتیم اهواز .
اذان می گفتند.
در بین راه گفت« نماز اول وقت رو بخونیم .»
کنار جاده را آب گرفته بود. رفتیم جلوتر؛ آب بود . آنقدر رفتیم ، تا موقع نماز اول وقت گذشت .
خندید و گفت « اومدیم ادای مؤمن ها رو در بیاریم ، نشد.»

اصغر آیتینوشته . لینک . به قلم اصغر آیتی در 16 امرداد 1396 ساعت 15:47

باب اله  غفاری زنجانیباب اله غفاری زنجانی :
#151
20:13:43 - 1396/7/12
بسیار عالی استاد عزیز
x
ورود به سیستم
ورودثبت نام