چند نکته مؤثر در جذب به مسجد<br />
<br />
1. صدای خوب موذن؛ <br />
2. قرائت خوب امام جماعت؛<br />
3. تنوع در سوره هایی که بعد از حمد خوانده می شود؛<br />
4. مراعات تجوید؛ <br />
5. زیبایی مسجد؛<br />
6. استفاده از بوی خوش و نظافت؛<br />
7. نهی از ورود افراد سیر و پیاز خورده به مسجد؛<br />
8. مسؤولیت دادن به نسل نو؛<br />
9. مراعات كردن حال ضعیف ترین افراد؛<br />
10. حفظ حقوق همه افراد و حتی كودكان؛<br />
11. تقدم تطهیر مسجد بر نماز خواندن؛ <br />
12. بیان اسرار نماز در قالب شعر، قصه و فیلم (تهیه فیلم های کوتاه و پر جاذبه که برای ایجاد و تقویت محبت خدا و خشوع در برابر او می تواند بسیار موثر باشد.) چند نکته مؤثر در جذب به مسجد

1. صدای خوب موذن؛
2. قرائت خوب امام جماعت؛
3. تنوع در سوره هایی که بعد از حمد خوانده می شود؛
4. مراعات تجوید؛
5. زیبایی مسجد؛
6. استفاده از بوی خوش و نظافت؛
7. نهی از ورود افراد سیر و پیاز خورده به مسجد؛
8. مسؤولیت دادن به نسل نو؛
9. مراعات كردن حال ضعیف ترین افراد؛
10. حفظ حقوق همه افراد و حتی كودكان؛
11. تقدم تطهیر مسجد بر نماز خواندن؛
12. بیان اسرار نماز در قالب شعر، قصه و فیلم (تهیه فیلم های کوتاه و پر جاذبه که برای ایجاد و تقویت محبت خدا و خشوع در برابر او می تواند بسیار موثر باشد.)
دسته ها: دعوت به نماز ,

مطالبِ استاد محسن قرائتینوشته . لینک . به قلم مطالبِ استاد محسن قرائتی در 26 تیر 1396 ساعت 15:47

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام