سابقه تاریخی نماز<br />
همیشه و در همه جای دنیا برای میراث فرهنگی و سوابق تاریخی و حفظ آثار قدما ارزش خاصی قائلند. نمونه آن را در تمام موزه ها و در جایگاه کتاب‌هاي خطی قرار می دهند حتی اگر یک ظرف سفالی را از زیر خاک در بیاورند که سابقه تاریخی زیادی داشته باشد، برای آن ارزش قائلند تا چه رسد به یک ارزش معنوی و ارتباط با خدا که تاریخ آن همراه با تاریخ بشر است.<br />
صدها سال پيش از اسلام خداوند به حضرت عیسی علیه السلام نماز را سفارش کرده است. «أَوْصاني‏ بِالصَّلاة» مریم/ 31.<br />
و قبل از حضرت عیسی به حضرت موسی علیهما السلام فرمود: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري‏» طه/ 14.<br />
و قبل از حضرت موسی، حضرت شعیب و قبل از شعیب حضرت ابراهیم علیهم السلام نماز داشته‌اند.<br />
خداوند درباره پيامبران علیهم السلام می فرماید: «أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ» انبیاء/ 73. ما به آنان انجام کارهای خیر و اقامه نماز را وحی کردیم.<br />
در این آیه با اینکه نماز جزئي از کارهای خیر است ولی نام آن را جداگانه برده است.<br />
لقمان به فرزندش دربارة نماز سفارش می کند.<br />
قرآن از نماز زکریا در محراب سخن مي‌‌گويد. «يُصَلِّي فِي الْمِحْراب‏» آل عمران/ 39.<br />
به مریم دربارة قنوت، سجده و رکوع سفارش مي‌كندآل عمران/ 43.<br />
آخرین سفارش امام صادق علیه السلام سفارش به نماز بود که: اگر کسی آن را سبک بشمارد، شفاعت ما شامل حالش نمی شود(ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 228.)<br />
نماز بزرگترین میراث فرهنگی است. بسیاری از اولین ها در نماز به چشم می خورد.<br />
اولین مکان زمین کعبه بود که نماد نماز است. «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِع‏» آل عمران/ 96.<br />
اولین دستور به موسی دربارة نماز بود. طه/ 14.<br />
اولین واجب در اسلام نماز است. جامع‏الأخبار ص : 73<br />
اولین چیزی که به گوش نوزاد خوانده می شود، اذان و اقامه است که مقدمه نماز مي‌باشد.<br />
اولین وظیفه صالحانی که به حکومت می رسند، اقامه نماز است. «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ» حجّ/ 41.<br />
اولین نشانه مومنان واقعی خشوع در نماز است. مومنون/ 2.<br />
اولین عامل دوزخی شدن ترک نماز است. مدثر/ 43.<br />
اولین کار پیامبر در قبا و مدینه ساخت مسجد بود. بحارالأنوار ج : 19 ص : 122.<br />
در اولین سوره ای که به پیامبر نازل شد، سخن از سجده و قرب است.( علق.)سابقه تاریخی نماز
همیشه و در همه جای دنیا برای میراث فرهنگی و سوابق تاریخی و حفظ آثار قدما ارزش خاصی قائلند. نمونه آن را در تمام موزه ها و در جایگاه کتاب‌هاي خطی قرار می دهند حتی اگر یک ظرف سفالی را از زیر خاک در بیاورند که سابقه تاریخی زیادی داشته باشد، برای آن ارزش قائلند تا چه رسد به یک ارزش معنوی و ارتباط با خدا که تاریخ آن همراه با تاریخ بشر است.
صدها سال پيش از اسلام خداوند به حضرت عیسی علیه السلام نماز را سفارش کرده است. «أَوْصاني‏ بِالصَّلاة» مریم/ 31.
و قبل از حضرت عیسی به حضرت موسی علیهما السلام فرمود: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري‏» طه/ 14.
و قبل از حضرت موسی، حضرت شعیب و قبل از شعیب حضرت ابراهیم علیهم السلام نماز داشته‌اند.
خداوند درباره پيامبران علیهم السلام می فرماید: «أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ» انبیاء/ 73. ما به آنان انجام کارهای خیر و اقامه نماز را وحی کردیم.
در این آیه با اینکه نماز جزئي از کارهای خیر است ولی نام آن را جداگانه برده است.
لقمان به فرزندش دربارة نماز سفارش می کند.
قرآن از نماز زکریا در محراب سخن مي‌‌گويد. «يُصَلِّي فِي الْمِحْراب‏» آل عمران/ 39.
به مریم دربارة قنوت، سجده و رکوع سفارش مي‌كندآل عمران/ 43.
آخرین سفارش امام صادق علیه السلام سفارش به نماز بود که: اگر کسی آن را سبک بشمارد، شفاعت ما شامل حالش نمی شود(ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 228.)
نماز بزرگترین میراث فرهنگی است. بسیاری از اولین ها در نماز به چشم می خورد.
اولین مکان زمین کعبه بود که نماد نماز است. «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِع‏» آل عمران/ 96.
اولین دستور به موسی دربارة نماز بود. طه/ 14.
اولین واجب در اسلام نماز است. جامع‏الأخبار ص : 73
اولین چیزی که به گوش نوزاد خوانده می شود، اذان و اقامه است که مقدمه نماز مي‌باشد.
اولین وظیفه صالحانی که به حکومت می رسند، اقامه نماز است. «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ» حجّ/ 41.
اولین نشانه مومنان واقعی خشوع در نماز است. مومنون/ 2.
اولین عامل دوزخی شدن ترک نماز است. مدثر/ 43.
اولین کار پیامبر در قبا و مدینه ساخت مسجد بود. بحارالأنوار ج : 19 ص : 122.
در اولین سوره ای که به پیامبر نازل شد، سخن از سجده و قرب است.( علق.)
دسته ها: اهمیت نماز ,

مطالبِ استاد محسن قرائتینوشته . لینک . به قلم مطالبِ استاد محسن قرائتی در 17 تیر 1396 ساعت 19:12

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام